Ngày 26 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/10/2020 02:16 PM)

Sáng nay (22/10), Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.


Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 326 đại biểu.


Quang cảnh đại hội


10/12 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 -2020 vượt kế hoạch 


Báo cáo trình trị trình tại đại hội khẳng định: Kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) Nghệ An giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển, khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, bước đầu đã có sự thay đổi về cơ cấu, hoạt động theo đúng nguyên tắc của Luật HTX, nâng cao được hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. 10/12 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 -2020 vượt kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Văn Huy – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo chính trị

 

Theo thống kê, tính đến 30/9/2020, toàn tỉnh có 780 HTX; 02 Liên hiệp HTX và 3016 Tổ hợp tác (THT). Hoạt động của các HTX, THT chủ yếu trên các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, tiêu thụ nông sản, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, tín dụng, thương mại, vận tải, môi trường. Số lao động làm việc trong khu vực HTX là 60.321 người, thành viên HTX là 244.916 thành viên, trong đó có 145.082 thành viên là cá nhân, 99.828 thành viên là hộ gia đình, 6 thành viên doanh nghiệp. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 5.231.000 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực kinh tế HTX đạt trung bình 7-7,5%/năm. Quỹ Tín dụng nhân dân có 59 Quỹ hoạt động trên địa bàn 153 xã của 17 huyện, thành, thị.

Chất lượng hoạt động của các HTX từng bước được nâng lên, số HTX khá/giỏi và HTX trung bình tăng lên qua từng năm. Số HTX hoạt động có hiệu quả tăng dần qua từng năm. Số HTX yếu/kém giảm, đầu nhiệm kỳ HTX yếu kém gần 30%, cuối nhiệm kỳ giảm xuống còn 4,0%.

Từ năm 2016 đến nay đã thành lập mới 216 HTX. Các HTX mới thành lập đã tuân thủ quy định của Luật HTX, các nguyên tắc, bản chất của HTX kiểu mới, tự khẳng định vai trò của phong trào HTX trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. Nét nổi bật của các HTX thành lập mới là các thành viên đã tự nguyện góp vốn, có những thành viên với mức vốn góp khá cao. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành giải thể 124 HTX theo quy định.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm quan các gian hàng của các Hợp tác xã

Tổng doanh thu khu vực HTX đến hết năm 2019 đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 973 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tăng 102%, năm 2016 đạt 955 tỷ đồng). Doanh thu bình quân hàng năm của một HTX là 1.933 triệu đồng/năm. Thu nhập lao động đạt bình quân 4-4,5 triệu đồng/tháng, riêng lĩnh vực nuôi trồng hải sản thu nhập 8-10 triệu đồng/người/ tháng. Nhiều HTX xây dựng mô hình HTX quy mô lớn trên các lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, chế biến hải sản, dược liệu. Đến nay, có 21/21 huyện thành thị có ít nhất 01 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. Có 13/48 sản phẩm của HTX đạt sản phẩm OCOP 3-4 sao của tỉnh (đạt 27%)...

Đội ngũ cán bộ quản lý các Hợp tác xã và người lao động được quan tâm đào tạo; trình độ các mặt được nâng lên; các chế độ chính sách được quan tâm giải quyết. Hợp tác xã đã đăng ký và chuyển đổi theo mô hình Hợp tác xã kiểu mới, phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012; các Hợp tác xã thành lập sau Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay hoạt động năng động, hiệu quả, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho thành viên.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX cần phải năng động theo kịp sự thay đổi của công nghệ, thị trường, có lãi, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với thay đổi của thị trường.

 

Đ/c Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục vận động, tuyên truyền và tham mưu các chính sách để thành lập các hợp tác xã kiểu mới thích ứng với điều kiện hiện nay

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Hợp tác xã, đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 


Trong thời gian tới, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể; xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cùng với phát triển doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của hợp tác xã đối với Nông nghiệp, nông dân và nông thôn và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 


Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An bức tranh Bác Hồ

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần xác định trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển, tạo môi trường để người dân yên tâm sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình; quan tâm phát triển các tổ chức, cơ sở đảng và các đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 


Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ cá thể trong nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, trang trại, gia trại; liên kết, hợp tác trong cung ứng các dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá nhu cầu liên kết của các mô hình, đề ra các giải pháp thúc đẩy mô hình phát triển, đồng thời vận động, tuyên truyền và tiếp tục đề ra các chính sách để thành lập các hợp tác xã kiểu mới thích ứng với điều kiện hiện nay. 


Đồng thời, đổi mới nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, tiếp cận theo hướng không chạy theo số lượng, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo; củng cố hợp tác xã, Tổ hợp tác hiện có; phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác khi đảm bảo các điều kiện. Ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới; thực hiện nguyên tắc, những công việc nào mà thành viên làm có lợi thì để thành viên làm, những công việc nào mà hợp tác xã làm có lợi thì để hợp tác xã làm. Cùng với đó, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, điều hành các Hợp tác xã; nâng cao năng lực quản trị, phương thức sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, nâng cao chất lượng để tạo sức cạnh tranh trên thị trường. 


Bên cạnh đó, coi trọng hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã để mở rộng quy mô thành viên, nâng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng các nguồn lực; phân loại, đánh giá toàn diện hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh; chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo quy định; kiên quyết giải thể hoặc chấm dứt những hợp tác xã hoạt động yếu kém, hoạt động dưới dạng doanh nghiệp trá hình; sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng tốt công việc của mô hình hợp tác xã kiểu mới. 


Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI ra mắt

 

Liên minh Hợp tác tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, các sở, ngành, làm cầu nối bền chặt giữa hợp tác xã và các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã trong quá trình hoạt động… 


Dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An Bức trướng mang dòng chữ “ Hợp tác – Đổi mới – Phát triển – Hiệu quả”

 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo trao Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các tập thể

 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo trao Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các cá nhân

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

 

Dịp này, Liên minh Hợp tác Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế hợp tác. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế hợp tác xã. 


Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI. Đồng chí Nguyễn Bá Châu được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI.


Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu:

- Mỗi năm thành lập mới 20 tổ hợp tác, 40-45 HTX.

- Đến năm 2025 phát triển mới 03 Liên hiệp HTX.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị.

- Mỗi năm hỗ trợ 3-4 HTX xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

- Phối hợp với các huyện hàng năm xây dựng được 1- 2 mô hình HTX kiểu mới liên kết chuỗi giá trị. Phấn đầu đến năm 2025 có trên 30% số HTX thực hiện sản xuất hàng hóa, thực hiện chuỗi giá trị.

- Đến năm 2025, toàn khu vực HTX có 65-70% HTX hoạt động hiệu quả, trên 25% số HTX hoạt động trung bình, số HTX yếu kém còn dưới 4%.

- Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý HTX, thành viên và người lao động tăng hàng năm từ 10-15%.

- Đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 5-6 triệu đồng/người/tháng.

- Đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp của khu vực Kinh tế tập thể, HTX đạt khoảng 8,5% GRDP của tỉnh…

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An