Ngày 26 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII
 
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII (24/11/2020 11:30 AM)

HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 234/TB-HĐND.TT ngày 18/11/2020 về triệu tập Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 11/12/2020 đến ngày 13/12/2020 tại thành phố Vinh.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2020, kế hoạch 2021; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp.

H.B (tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An