Ngày 1 tháng 3 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Công tác Tuyên giáo đã “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”
 
Công tác Tuyên giáo đã “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” (20/01/2021 03:39 PM)

Năm 2020, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid -19, thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại lớn, dịch bệnh phát sinh nhưng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nhất là tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên giáo.

Luôn chủ động, kịp thời tuyên truyền với phương châm: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Ngay từ khi triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và khi được phân công là bộ phận thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo đã chủ động nắm thông tin, chỉ đạo định hướng kịp thời những khó khăn trong công tác Tuyên giáo từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết, cung cấp thông tin, đề cương tuyên truyền, các dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, trên các trang thông tin điện tử và Website của các sở, ngành, các huyện, thành, thị. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm;  tổ chức, treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm các tuyến đường, các hộ gia đình.

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Cùng với việc thực hiện công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình sát với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương để triển khai. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua ở cơ sở, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân khi triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, chương trình dự án lớn...

Luôn bám sát thực tế "biến khó khăn thành lợi thế"

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho các hoạt động của xã hội gặp nhiều khó khăn, đình trệ, cùng lúc tình hình lũ lụt, sạt lở đất ở các tỉnh Miền Trung, trong đó có Nghệ An, gây hậu quả, tổn thất lớn. Từ thực tế đó, bên cạnh việc tập trung cao cho công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19, phòng chống khắc phục hậu quả lũ lụt... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường thông tin, tuyên truyền các giải pháp, cách làm hay trong thực hiện "mục tiêu kép".

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, triển khai, chỉ đạo quyết liệt của Ban Tuyên giáo các cấp và các địa phương, sở, ban, ngành đã tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu, tổ chức thành công nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày Xô viết Nghệ tĩnh, 990 năm danh xưng Nghệ An, 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh, 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai… Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả dịch Covid -19, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường định hướng, cung cấp thông tin, lan tỏa những mô hình, cách làm hay

Với phương châm: “Cung cấp thông tin mọi người cần chứ không chỉ thông tin mình có”, Ban Tuyên giáo đã chủ động kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, định hướng dư luận trước các sự kiện, các ngày lễ lớn, các vấn đề mà dư luận quan tâm, bức xúc. Duy trì tốt việc cung cấp thông tin dư luận, vấn đề báo chí nêu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để có chỉ đạo, xử lý kịp thời. Phát huy có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác nắm bắt tình hình dư luận, định hướng thông tin, tuyên truyền. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, thường xuyên quan tâm đối thoại, cung cấp thông tin cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt là đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 – 2020. Thông qua đó toàn tỉnh đã làm được nhiều phần việc có ý nghĩa, hiệu quả; xây dựng, bồi dưỡng, lan tỏa nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhất là những tấm gương trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Gắn với đó, ngành đã tập trung tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Trên lĩnh vực Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách về y tế, giáo dục qua đó đã kịp thời vào cuộc xử lý, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, xây dựng nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; công tác phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng…

Để công tác tuyên truyền ngày càng có hiệu quả, ngành Tuyên giáo đã thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; thông qua hệ thống FM không dây ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù, tủ sách pháp luật... để truyền tải những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Một điểm nổi bật trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và xuất bản 5 cuốn sách có giá trị về luận cứ khoa học, phục vụ trực tiếp cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống được các cấp, các ngành ghi nhận, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đón nhận như: Cuốn “Nghệ An - những con người tiêu biểu”; cuốn “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An”; cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1” có bổ sung, chỉnh lý; cuốn “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)” và đã xây dựng và bảo vệ thành công 01 đề tài khoa học cấp tỉnh.

Với những cố gắng, kết quả đạt được trong năm 2020, công tác Tuyên giáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và là tiền đề, kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục làm tốt công tác Tuyên truyền cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa nghị quyết Đại hội các cấp đi vào cuộc sống.

Sỹ Thành

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An