Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
6 tháng đầu năm 2020, Nghệ An ra quyết định xử phạt 11.784 vụ vi phạm hành chính
 
6 tháng đầu năm 2020, Nghệ An ra quyết định xử phạt 11.784 vụ vi phạm hành chính (05/08/2020 04:44 PM)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng đã thực hiện xử phạt 11.784 vụ vi phạm hành chính, 12.132 đối tượng vi phạm, với tổng số tiền phạt thu được là hơn 16 tỷ đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vịliên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo đồng bộ, thống nhấtcó hiệu quả. Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm. UBND tỉnh thường xuyên đưa vào kế hoạch và tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính được quan tâm tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cấp huyện, xã. Trong 06 tháng đầu năm 2020, các sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được 67 hội nghị tập huấn với hơn 13.765 lượt người tham gia; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng 79 phóng sự, đăng hơn 10.600 tin bài; in gần 3.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hành tổng số 17 CD và 15 cuốn sách tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cấp phát miễn phí cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ. Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã lồng ghép thông qua công tác thanh tra liên ngành về các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị quản lý.

Tính từ 01/01/2020 đến 30/06/2020, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xử phạt 11.784 vụ vi phạm hành chính, 12.132 đối tượng vi phạm, với tổng số tiền phạt thu được là hơn 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, một số quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn chung chung như: Quy định về mức tiền phạt trong trường hợp áp dụng một hoặc nhiều tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ; thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp chưa xác định được đối tượng vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính đối với hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến... Một số mẫu biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế gây khó khăn trong quá trình áp dụng vào thực tế.

Bên cạnh đó, trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ như giám định, kiểm định, phân tích còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, nhanh chóng dẫn đến khó khăn trong việc giám định, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính... Một số sở, ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính có khi còn thiếu chặt chẽ, mất nhiều thời gian trao đổi thông tin, tài liệu...

Để thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp cần quan tâm đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo việc cập nhật thông tin, theo dõi, thống kê trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu hoàn thiện các thể chế về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

H.B (Tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo 441/BC-UBND ngày 31/7/2020 về kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An