Ngày 25 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2020
 
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2020 (24/11/2020 12:33 PM)

Sáng nay (24/11), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp

UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 nêu rõ: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020; năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội; tác động của thời tiết cực đoan, thiên tai, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, mưa lụt gây thiệt hại nặng nề; có sự biến động về nhân sự… nhưng UBND tỉnh vẫn hoạt động thông suốt, hiệu quả. UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành, quyết liệt hành động, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh và tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các ngành

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật; việc phân cấp, phân quyền trong hoạt động quản lý Nhà nước được tăng cường.

Tập thể UBND tỉnh đoàn kết, cộng sự, đổi mới và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có hiệu quả. Quy chế làm việc của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm tạo được sự đồng thuận trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; các nguyên tắc, kỷ cương được thực hiện nhất quán đã phát huy vai trò tích cực của tập thể lãnh đạo, vừa đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định về phối hợp công tác với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp;...

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đánh giá công tác phối hợp giữa các ngành chưa thật sự nhịp nhàng

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, chỉ đạo, đôn đốc của một số ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao có lúc còn chưa kịp thời, thường xuyên. Việc tham mưu nội dung theo chương trình công tác còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu; một số nội dung tham mưu còn chồng chéo, thiếu chính kiến của lĩnh vực quản lý. Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm. Sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành chưa nhịp nhàng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Hiệu quả hoạt động cải cách hành chính chưa đạt được kết quả như mong đợi; một số cơ quan đơn vị giải quyết thủ tục hành chính còn chậm so với thời gian quy định...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong năm 2020 UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các nội dung, chương trình, kế hoạch được đề ra từ đầu năm cơ bản được đảm bảo. Tỉnh rất quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; xử lý các vấn đề nhanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành trong năm 2020.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nhất là làm đúng, làm đủ nhưng phải làm nhanh trong giải quyết công việc. Cải thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành, khi tham gia ý kiến vào các dự thảo, các góp ý phải thể hiện chính kiến của ngành. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh và người đúng đầu các sở, ngành. Người đứng đầu phải cam kết không để xảy ra chậm việc, không để cán bộ gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh và tập thể UBND phát huy những kết quả năm 2020 để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2021.

Dự kiến có 8/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra

Tiếp đó, UBND tỉnh đã cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trên cơ sở kết quả thực hiện 10 tháng năm 2020 và dự báo những tháng cuối năm 2020, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt khoảng 85.380 tỷ đồng, tăng 4,12% so với năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 18.494 tỷ đồng, tăng 5,06%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 26.452 tỷ đồng, tăng 7,69% (riêng công nghiệp ước 14.457 tỷ đồng, tăng 4,66%); khu vực dịch vụ ước đạt 36.251 tỷ đồng, tăng 1,67%; thuế sản phẩm ước đạt 4.182 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2019. Quy mô GRDP tiếp tục tăng (+3.379 tỷ đồng so với năm 2019) nhưng là mức tăng thấp hơn nhiều so với năm 2019 và bình quân giai đoạn 2016-2020; tuy nhiên đây là nỗ lực cố gắng rất lớn trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng.  

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nên dự kiến tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giảm từ 77,59% năm 2019 xuống còn 74,86% vào cuối năm 2020; tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 22,41% năm 2019 lên 25,14% vào cuối năm 2020.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến 31/10/2020, toàn tỉnh đã có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 59,9%; 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 281/411 xã đạt chuẩn NTM (tăng 36 xã so với năm 2019), chiếm 68,37%; có 06 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 02 đơn vị so với năm 2019), chiếm 28,57% tăng bình quân 0,4 tiêu chí/xã.

Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới  cho 64 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.341,49 tỷ đồng; điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 22 dự án (tăng 6.601,84 tỷ đồng). Các khu công nghiệp VSIP, WHA đã tích cực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã chấm dứt hoạt động đối với 12 dự án với tổng diện tích đất gần 175 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi là 180 dự án. Các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện.

Thu ngân sách 10 tháng năm 2020 thực hiện 13.592,939 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ. Ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt khoảng 15.991,02 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán và bằng 96,3% so với năm 2019. Chi ngân sách 10 tháng thực hiện 22.816,217 tỷ đồng, đạt 84,1% dự toán.

Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. An ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện...

Qua rà soát, dự kiến có 8/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, bổ sung để hoàn thiện báo cáo, trình HĐND tỉnh.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 10 và các buổi làm việc trong tháng; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An