Ngày 26 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 2
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 2 (13/11/2020 04:43 PM)

Chiều nay (13/11), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt, kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thực hiện đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp thể hiện quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhìn chung, dự thảo báo cáo chính trị được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu, khoa học, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm chất lượng. Điểm nổi bật là hầu hết các báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác xây dựng Đảng. Báo cáo đã mạnh dạn xác định rõ các khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trên cơ sở tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc theo quy định, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đảng bộ và tình hình thực tế để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nhiều cấp ủy đã đề cao tính tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khiêm tốn, cầu thị, trung thực, trách nhiệm cao, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đại hội đảng bộ các cấp đã phát huy dân chủ, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận các dự thảo văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng; không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, khoa học, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, Kết quả bầu cử đúng với đề án nhân sự, bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ, dân tộc thiểu số nhìn chung bảo đảm theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW.

Kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố khối đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sau đại hội đã tạo được bầu không khí thi đua, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt, nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phát huy sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị. “Chưa thấy phản ánh, chưa thấy ở đâu nêu, chưa thấy có dư luận liên quan đến việc tổ chức đại hội” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thông qua việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều phong trào thi đua đã được phát động. Tinh thần đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố. Đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tạo được niềm tin của Trung ương đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vẫn còn một số nơi chuẩn bị nhân sự chưa khách quan. Vẫn còn nơi, còn chỗ gần tới đại hội phát sinh đơn thư. Một số cấp ủy cơ sở chuẩn bị các văn kiện trình đại hội chưa tập trung, chưa xác định được mục tiêu, nhiệm vụ; công tác tổ chức một số nơi chưa khoa học, chưa gọn gàng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau đại hội phải thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Ngay sau đại hội, các cấp ủy đảng sớm ban hành các văn kiện đại hội, chương trình hành động; hoàn thiện báo cáo tổng hợp góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cùng cấp; tổ chức tuyên truyền những kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh góp ý vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Phương Thúy

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An