Ngày 29 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
3279/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Số/Ký hiệu văn bản 3279/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Nội dung Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Tài liệu đính kèm  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An