Ngày 22 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu về Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh
 
Nghệ An tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu về Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh (05/08/2020 08:03 PM)

Đó là mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch 368/KH-UBND ngày 6/7 về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 nhằm giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời, từ đó chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, cung cấp cho thầy thuốc đầy đủ các thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ; kết hợp với thăm khám, thầy thuốc có đánh giá toàn diện về sức khỏe của người bệnh, giúp phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người dân…

Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân phải đảm bảo tính bảo mật, cá nhân được cấp mã định danh y tế duy nhất để theo dõi thông tin về sức khỏe của mình. Phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo được tính liên thông, đồng bộ, cập nhật thường xuyên và kết nối với các phần mềm khác từ hệ thống thông tin chương trình mục tiêu y tế, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, phần mềm khám chữa bệnh, phần mềm quản lý dân cư…

Mục tiêu cụ thể được xác định: Năm 2020, tối thiểu 80% người dân tỉnh Nghệ An được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh đó, hình thành cơ sở dữ liệu về Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An; riêng 06 xã huyện Nam Đàn đạt trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử theo chỉ tiêu tại Đề án “Triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 Trạm y tế xã huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020”.

Đến năm 2025, trên 95% người dân tỉnh Nghệ An có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn tỉnh và Quốc gia.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cần tổ chức rà soát, bổ sung trang thiết bị, các điều kiện thiết yếu theo quy định, đảm bảo triển khai hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, đội ngũ nhân viên y tế các tuyến chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện cập nhật thông tin cá nhân vào Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định. Cùng với đó, vận hành hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo việc quản lý, sử dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đúng quy định của pháp luật; truyền thông, huy động cộng đồng về triển khai lập và quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo mỗi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Hồ sơ sức khỏe điện tử…

Thời gian thực hiện phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử theo 02 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020) thực hiện xây dựng, cài đặt phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin phần hành chính từ nguồn dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, cập nhật các dữ liệu cá nhân sẵn có đang được quản lý tại các cơ sở y tế như: Khám, chữa bệnh; tiêm chủng mở rộng; phòng, chống suy dinh dưỡng; khám và quản lý thai nghén... vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2025), triển khai cổng tra cứu và cung cấp tài khoản truy cập đến từng người dân đã có thông tin trên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử; tiếp tục tạo lập mới Hồ sơ sức khỏe điện tử cho những người chưa được tạo lập trong giai đoạn 1; tổ chức khai thác có hiệu quả hồ sơ phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, duy trì công tác quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin sức khỏe cá nhân vào Hồ sơ sức khỏe điện tử khi người dân tham gia khám sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và từ các nguồn dữ liệu liên quan khác.

Để thực hiện tốt việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì trong việc xây dựng hệ thống, cài đặt, triển khai phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện cập nhật thông tin về sức khỏe của người dân vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, đạt mục tiêu đề ra; thành lập Hội đồng thẩm định và lựa chọn phần mềm, đơn vị cung cấp phần mềm đảm bảo năng lực, đúng quy trình quy định pháp luật hiện hành để cung cấp, hoàn thiện và cập nhật phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thiết lập Hồ sơ sức khỏe điện tử; tuyên truyền, vận động người dân chủ động cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử để mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tư vấn sức khỏe, điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi khám, chữa bệnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế trong việc lựa chọn và triển khai phần mềm, đơn vị cung cấp phần mềm xây dựng các giải pháp, chuẩn dữ liệu để kết nối trao đổi thông tin giữa phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân với phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và các phần mềm quản lý y tế khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh; xây dựng Quy chế khai thác, bảo mật dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp đóng trên địa bàn phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức lập hồ sơ quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Cùng với đó, cung cấp thông tin sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và người lao động của đơn vị cho cơ sở y tế tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, hội trực thuộc tham gia công tác tuyên truyền, vận động phổ biến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các Trạm Y tế xã; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thực hiện các nội dung Kế hoạch, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã, bố trí nguồn kinh phí địa phương để triển khai Kế hoạch; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thu thập thông tin liên quan cho các đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn được thiết lập Hồ sơ, quản lý sức khỏe; tổ chức vận động người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe và tham gia bảo hiểm y tế.

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An