Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”
 
Nghệ An tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” (17/07/2020 06:21 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 391/KH-UBND ngày 14/7 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan. Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành, trực thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi).

Nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020” phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính (CCHC). Các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước…

Theo Kế hoạch, cuộc thi sẽ được tổ chức từ tháng 7-9/2020, tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh mỗi đơn vị tham gia bắt buộc phải có tối thiểu 02 bài dự thi; UBND cấp huyện bắt buộc phải có tối thiểu 05 bài dự thi; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn mỗi cơ quan, đơn vị tham gia ít nhất 02 bài dự thi, không hạn chế tối đa số lượng.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng của cơ quan và đơn vị trực thuộc gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020. Tập thể, cá nhân trong cơ quan khối Đảng, Đoàn thể ở các cấp và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020 (có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính).

Về cơ cấu giải thưởng bao gồm 06 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính tỉnh nói chung, cơ quan, đơn vị nói riêng; 10 giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

Để tổ chức tốt cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi theo nội dung của Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức, tham mưu Ban Tổ chức ban hành thể lệ, thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn bài dự thi có chất lượng, hiệu quả.

T.H (Tổng hợp)

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An