Ngày 25 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai thực hiện các chính sách mới sửa đổi trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 
Triển khai thực hiện các chính sách mới sửa đổi trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (02/12/2020 03:56 PM)

Căn cứ Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 686/KH-UBND triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Kế hoạch 226/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương sẽ được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng), đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Đối với hộ kinh doanh, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/hộ/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 tháng) nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện: Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Công văn số 1956/UBND–TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Mức hỗ trợ đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.000.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng) đồng thời phải đảm bảo các điều kiện: Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ–TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thì sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng); đồng thời phải đảm bảo đủ các điều kiện: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; Bán lẻ xổ số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

Hỗ trợ đối với người có công với các mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) 500.000 đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ 03 tháng kể từ tháng 4 đến tháng 6/2020).

Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đến ngày 31/12/2019 theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thì được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng (thời gian hỗ trợ 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020 sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 03 tháng, kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động khi có đủ các điều kiện: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. 

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghi không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. 

Để triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định; chủ động cập nhật các chế độ, chính sách liên quan đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để kịp thời chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan có hướng dẫn triển khai, thực hiện…

UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để biết, thực hiện; có Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tại địa phương đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn và thành lập tổ công tác gồm đại diện Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên để tổ chức triển khai và giám sát trong quá trình thực hiện. 

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông tin, tuyên truyền và tổ chức giám sát việc thực hiện các nội dung chính sách hỗ trợ tại Kế hoạch này.

H.B (tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An