Ngày 25 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ
 
Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ (26/11/2020 07:39 AM)

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể hàng năm và cả giai đoạn về tiết kiệm điện (tỷ lệ % tiết kiệm điện) cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn. Cụ thể, đối với khu vực sản xuất công nghiệp – xây dựng; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ, du lịch; dân dụng tối thiểu tiết kiệm được 2%. Đối với các khu vực chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo tối thiểu tiết kiệm được 20%. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 5%.

Để đạt được mục tiêu trên, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, thực hiện thường xuyên đôn đốc, rà soát, kiểm tra kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên bộ Tài chính – Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này; áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng, thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện…

Đối với các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo quy chuẩn của chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình.

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đề ra giải pháp thực hiện như: Cải thiện hành vi sử dụng điện; xây dựng và triển khai, lồng ghép các nghiên cứu, phát triển công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phân bố định mức tiết kiệm điện.

Trong đó, để triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng; khuyến khích triển khai tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, lưu trú… Cùng với đó, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các hoạt động quản lý phụ tải do ngành điện triển khai.

Để thực hiện tốt việc tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030…

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền phổ biến chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên bộ Tài chính – Công Thương …

Công ty Điện lực Nghệ An xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, của người dân trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác các thiết bị…

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An