Ngày 26 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh
 
Ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh (22/10/2020 11:17 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 21/10/2020 về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện duy tu, tu bổ, xử lý những hư hỏng của đê điều, trong đó có việc sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra phổ biến, đặc biệt là những đoạn đê qua các khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu vực có vật liệu và bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu, làm hư hỏng mặt đê, cơ đê, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, giao thông trên đê và công tác phòng, chống thiên tai.

Để tiếp tục thực hiện quy định của pháp luật về đê điều, ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải đi trên đê, nhằm bảo đảm an toàn đề điều, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai tại Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô quá trọng tải hoạt động trên tuyến đê Tả Lam (đê cấp III).

Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, rà soát và bổ sung lắp đặt biển báo quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới hoạt động trên tuyến đê Tả Lam; theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm của xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới hoạt động trên đê. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan chỉ đạo tổng rà soát, khảo sát thực tế tại các tuyến đê, phối hợp tham mưu đề xuất, bố trí kinh phí để xử lý, khắc phục những hư hỏng của đê do tình trạng xe quá tải đi trên đê hoặc do các yếu tố khác gây ra, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông trên đê phục vụ công tác ứng cứu hộ đê trong mùa mưa lũ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành các huyện, thành phố, thị xã tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá trọng tải hoạt động trên đê.  Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, rà soát và bổ sung lắp đặt biển báo quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới hoạt động trên các tuyến đê.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí đầu tư hàng năm để xử lý các hư hỏng của đê, đảm bảo an toàn đê điều và giao thông trên đê phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đê điều, quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới hoạt động trên đê; đưa tin những hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm và biểu dương các đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt trong công tác bảo vệ đê điều.

UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra hoạt động giao thông trên các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý, có biện pháp ngăn chặn triệt để và xử lý nghiêm các trường hợp xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê; phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát và bổ sung lắp đặt biển báo quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới hoạt động trên các tuyến đê thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, chỉ đạo.

PQ (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An