Ngày 29 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ quý 4/2020, Nghệ An thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025
 
Từ quý 4/2020, Nghệ An thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (13/10/2020 04:52 PM)

UBND tỉnh đã có Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 25/9, về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Tỉnh Nghệ An có 07 cơ quan báo chí được Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động báo chí. Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tỉnh Nghệ An có 3 cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên (không phải sắp xếp) và có 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp.

Theo đó, tại đề án này, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các cơ quan cấp sở, ngành thuộc tỉnh không có cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản là cấp tỉnh, sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 3 cơ quan báo chí là Báo Nghệ An thuộc Tỉnh ủy (gồm Báo in và Báo điện tử); Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An thuộc UBND tỉnh (gồm 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình), Tạp chí Sông Lam thuộc Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Tạp chí in và Tạp chí điện tử). Sau sắp xếp phải gắn với đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các cơ quan báo chí của tỉnh, có chính sách phù hợp với những người chịu tác động trong quá trình sắp xếp.

Đối 3 cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên gồm Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Lam, phải tiến hành xây dựng Đề án hoạt động theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Quyết định số 362/QĐ-TTg gắn với việc tiếp nhận nhân sự từ các cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp khi có quyết định sáp nhập của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng lộ trình tự chủ về tài chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, mở rộng phạm vi phục vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp gồm: Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, Tạp chí Văn hóa Nghệ An, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An. Theo đó, đối với Báo Công an Nghệ An, thực hiện theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cụ thể, “Bộ Công an hoàn thành sắp xếp Báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020”. Công an Nghệ An báo cáo Bộ Công an để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đối với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, sẽ tiến hành giải thể Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An thuộc Sở KH&CN, trình Bộ TT&TT thu hồi giấy phép hoạt động báo chí trước ngày 30/9/2020. Không làm biến động biên chế của Sở KH&CN do cả Tổng Biên tập và phóng viên của Tạp chí do Trung tâm KH&CN và Tin học thuộc sở kiêm nhiệm. Sở KH&CN tổ chức xuất bản ấn phẩm của ngành phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đối với Báo Lao động Nghệ An, giải thể Báo Lao động Nghệ An thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, trình Bộ TT&TT thu hồi giấy phép hoạt động báo chí. Chuyển nhiệm vụ của Báo Lao động Nghệ An gồm nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tới công nhân viên chức và người lao động về Liên đoàn lao động tỉnh; nhiệm vụ cổ vũ, động viên người lao động và công đoàn các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc về Báo Nghệ An. Về phương án sắp xếp nhân sự, Tổng Biên tập đã thuyên chuyển về Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh từ ngày 20/8/2020; 2 phóng viên đã chuyển công tác sang các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh (chấm dứt hợp đồng với Báo Lao động Nghệ An) từ ngày 1/8/2020; 2 cán bộ hợp đồng có thời hạn đã hết thời hạn hợp đồng và Báo Lao động Nghệ An đã chấm dứt hợp đồng lao động theo Văn bản số 2331/CV/BTCTU ngày 27/2/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chuyển 4 cán bộ về công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh; chuyển 2 phóng viên về Báo Nghệ An...

Đối với Tạp chí Văn hóa Nghệ An, sẽ giải thể Tạp chí Văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, trình Bộ TT&TT thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; sáp nhập nguyên trạng vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động báo chí.

Về lộ trình thực hiện, đối với Báo Công an Nghệ An, đề nghị Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an để thực hiện sắp xếp trong năm 2020. Đối với cơ quan báo chí của tỉnh thuộc diện sắp xếp hoạt động bắt đầu từ Quý 4/2020.

Kim Oanh (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An