Ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020
 
Triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 (21/10/2020 08:08 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 17/10 về việc thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020.

Việc tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 có chủ đề là “chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và triển khai tốt các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; chủ trì tham mưu nhân rộng mô hình “ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; triển khai có hiệu quả mô hình “địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng”… tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định…

Dự kiến, Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới diễn ra trong khoảng từ ngày 10/11-14/11/2020, tại huyện Con Cuông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền...; tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội thảo, tọa đàm; viết tin bài trên các báo, wedsite nhằm đẩy mạnh truyền thông xã hội thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh xã hội… Đồng thời, tăng cường tổ chức, kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các đơn vị, địa phương mình trong thời gian diễn ra Tháng hành động năm 2020…

Các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, trong khoảng thời gian từ ngày 15/11-25/11/2020. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động năm 2020 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; huy động nguồn lực để tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương…

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở các cấp phải đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An