Ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021
 
Thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021 (13/10/2020 04:55 PM)

Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký ban hành Công văn 7055/UBND-VX gửi các Sở: GD&ĐT, Tài chính, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo năm học 2020-2021.

Tại Công văn 4071/BGDĐT-KHTC ngày 9/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Qua phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục phải nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung đã nêu tại các Văn bản số 1620/BGDĐT-KHTC và số 3281/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cần thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; yêu cầu Ban đại diện cha học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do HĐND dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019; thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục; yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định; công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên Website để nhân dân phản ánh và kịp thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GD&ĐT.

T.H (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An