Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND tỉnh tiếp tục thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVII (12/11/2020 07:54 AM)

Tiếp tục phiên họp chuyên đề tháng 11, chiều nay (11/11), UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào nội dung dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 – kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp

Trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho gần 300 công trình, dự án

Mở đầu phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đ/c Phạm Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo

Theo đó, trong 1.258 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, gồm: 1.438,39 ha đất trồng lúa; 105,07 ha đất rừng phòng hộ, 2 ha đất rừng đặc dụng từ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII. Kết quả dự kiến đến ngày 31/12/2020 có 442 công trình, dự án đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng 463,03 ha đất trồng lúa, đạt 35,14 % về diện tích, 30,74 ha đất rừng phòng hộ, đạt 32,19 % về diện tích và 1,6 ha đất rừng đặc dụng, đạt 80 % về diện tích.

Trên cơ sở đề xuất và hồ sơ tài liệu liên quan các công trình, dự án do UBND cấp huyện cung cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 18 công trình, dự án có một trong các văn bản liên quan như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt, bản vẽ quy hoạch chi tiết và có ý kiến chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 18,76 ha đất trồng lúa để thực hiện. Đối với 281 công trình, dự án có một trong các văn bản liên quan nhưng chưa có ý kiến chấp thuận của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo để xin ý kiến chấp thuận, sau đó trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tích 337,83 ha đất trồng lúa và 21,35 ha đất rừng phòng hộ.

Qua nghe ý kiến của một số đại biểu, UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung 3 dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Sản phẩm OCOP đạt 5 sao sẽ được thưởng 80 triệu đồng/sản phẩm

Theo dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2021 - 2025, các mức hỗ trợ gồm: Hỗ trợ 50% tổng chi phí mua sắm máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm OCOP, nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 50% tổng chi phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị bảo quản, trang trí điểm cho đơn vị thực hiện việc giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, nhưng không quá 300 triệu đồng/điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP; hỗ trợ 50% tổng chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP đạt sao, nhưng không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

Dự thảo cũng quy định khen thưởng cho mỗi sản phẩm OCOP đạt chuẩn 03 sao trở lên, với mức thưởng: Sản phẩm đạt 3 sao sẽ thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 4 sao sẽ thưởng 40 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 5 sao sẽ thưởng 80 triệu đồng/sản phẩm.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết này cũng được UBND tỉnh thống nhất thông qua.

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được thưởng 700 triệu đồng/xã

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2021  2025 do Sở NN&PTNT tham mưu đã đề xuất chính sách và điều kiện hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; chính sách thưởng cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình có vườn đạt chuẩn nông thôn mới khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, đối với đơn vị cấp huyện: Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới sẽ được thưởng 1.500 triệu đồng/thị xã để xây dựng công trình phúc lợi; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được thưởng 2.000 triệu đồng/huyện để xây dựng công trình phúc lợi; Đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thưởng 3.000 triệu đồng/đơn vị cấp huyện để xây dựng công trình phúc lợi; Đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thưởng 4.000 triệu đồng/đơn vị cấp huyện để xây dựng công trình phúc lợi.

Đối với cấp xã, đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng 500 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thưởng 600 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thưởng 700 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi.

Đối với Vườn chuẩn nông thôn mới được thưởng 15 triệu đồng/vườn cho hộ gia đình có vườn đạt chuẩn nông thôn mới.

Nội dung dự thảo Nghị quyết này cũng được UBND tỉnh thống nhất thông qua.

Trong phiên làm việc chiều nay, UBND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết, gồm:

1.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai.

2.      Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ny 01/01/2020 đến ny 31/12/2024 (giá đất khu cônnghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam).

3.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạntrên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C.

5.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

6.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

7.     Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Phan Quỳnh 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An