Ngày 25 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 (20/11/2020 02:38 PM)

Chiều nay (19/11), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; sơ kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư.

Các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các điển hình tiên tiến.          

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh, thực sự trở thành một phong trào lớn, tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tỉnh hưởng ứng, tạo ra hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cùng với việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khối văn hóa, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng và phát huy tốt mô hình dòng họ văn hóa, làng văn hóa đa dân tộc; bản văn hóa thuần dân tộc số, điểm sáng văn hóa vùng biên… Nhiều xã, xóm đã xây dựng được phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành; việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện văn minh. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện tốt.

Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và tác động tích cực đến phong trào chung toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã vinh danh hơn 23.520 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp xã, hơn 1.965 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, 250 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; có 103 điển hình làng, bản, khối phố tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh…


Đ/c
 Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về công tác gia đình được nâng lên, công tác gia đình được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình bằng nhiều chủ trương, chính sách, quy định cụ thể được các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Các chương trình, đề án được tổ chức thực hiện lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Công tác giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng người già được quan tâm. Nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no được thực hiện…

Bên cạnh những kết quả đạt được thì một số nơi phong trào phát triển còn chậm. Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa ở một số địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nếp sống văn hóa ở một số lễ hội chưa thực hiện tốt, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa lịch sử của di tích, lễ hội còn hạn chế…

Đ/c Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hội nghị cũng đã báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 20 năm và thực hiện Chiến lược gia đình 10 năm qua; đồng thời biểu dương các Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá thực thực hiện các phong trào.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện các nội dung về phát triển văn hóa và công tác gia đình. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Nghệ An và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; khắc phục tình trạng hời hợt, chủ quan, duy ý chí trong công tác chỉ đạo xây dựng phát triển nếp sống văn hóa mới trong đời sống xã hội.

Cùng với đó, thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, gia đình. Xác định rõ những chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng địa phương, từng dân tộc, vùng miền và tổng thể chung của tỉnh. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn văn hóa truyền thống, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tốt trong phát triển văn hóa và gia đình…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao bằng khen cho các cá nhân

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tập trung xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – kỹ. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng trái, lối sống thực dụng, các hiện tượng lệch chuẩn văn hóa trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và mỗi người dân cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa văn hóa dân tộc với các giá trị văn hóa thế giới. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa. Chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số, văn hóa dân gian…


Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong 10 năm triển khai Chiến lược Gia đình Việt Nam

Đ/c Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình và 2 cá nhân tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 18 gia đình và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai Chiến lược Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020.

Phương Thúy
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An