Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhiều điểm mới trong quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ Nhà báo
Nhiều điểm mới trong quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ Nhà báo (10/02/2017 02:33 PM)

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ Nhà báo. Theo đó, hàng năm, Bộ TT&TT xét cấp thẻ nhà báo vào 2 đợt, thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1/1 và ngày 21/6. Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 5 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 1 tháng 1 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 1/1/2016.

Về cơ bản, hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo có thêm các quy định mới khác với quy định tại Thông tư 07/2007/TT-BVHTT. Cụ thể gồm:  Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký duyệt, đóng dấu; Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều 27 Luật Báo chí có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu); Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục 2 năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương được cơ quan báo chí xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Đặc biệt, đối với các trường hợp là Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương; Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được Điều chuyển sang làm công việc khác vẫn tiếp tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được cơ quan báo chí xác nhận, được xét cấp thẻ nhà báo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6, Điều 26 của Luật Báo chí, trong hồ sơ cấp thẻ Nhà báo cần kèm theo Danh sách tác phẩm báo chí và phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi cấp thẻ.
Thông tư 49/2016/TT-BTTTT cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo cho những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong cơ quan mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo.
Việc cấp lại cũng như thu hồi thẻ Nhà báo được nêu cụ thể về thời gian, thủ tục và các quy định liên quan. Trong đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo được quy định tại khoản 6 điều 28 của Luật Báo chí. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về Bộ TTT&TT.
Đối với trường hợp bị thu hồi Thẻ Nhà báo khi vi phạm các quy định của Pháp luật sẽ được Bộ TT-TT trả lại thẻ nhà báo bị thu hồi sau khi có các văn bản, tài liệu chứng thực từ cơ quan chức năng, cụ thể là: Văn bản đề nghị trả lại thẻ nhà báo của cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo; tài liệu chứng minh nhà báo bị thu hồi thẻ được cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017 và thay thế Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ Nhà báo của Bộ Văn hóa Thông tin./

Lê Thị Thắm - Sở TT&TT.

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An