Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ ngày 15/2/2017, Việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình được thực hiện theo Thông tư mới
Từ ngày 15/2/2017, Việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình được thực hiện theo Thông tư mới (14/02/2017 03:14 PM)

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan chủ quản báo chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Báo chí; các cơ quan, tổ chức được cấp phép hoạt động báo nói, báo hình; các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình.
Theo đó, Thẩm quyền cấp phép hoạt động báo nói, báo hình vẫn là Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử), tuy nhiên so với Thông tư 07/2011/TT-BTTTT thì Thông tư số  36/2016/TT-BTTTT có một số điểm mới như: Giấy phép hoạt động không chỉ có giá trị 10 (mười) năm như trước đây mà hiệu lực của giấy phép được tính từ ngày ký giấy phép theo quy định tại Điều 18, Luật báo chí; Thời hạn xem xét, cấp phép cho cơ quan, tổ chức tối đa là 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Hồ sơ thủ tục cấp phép hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình được rút gọn gồm có: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản; Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình; Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình được cơ quan chủ quản phê duyệt. Danh sách nhân sự dự kiến; Các giấy tờ hợp pháp của người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình như sơ yếu lý lịch; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Bản sao Thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình không nhất thiết phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp và chứng chỉ nghiệp vụ quản lý báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông như trước đây. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng không có trách nhiệm phải xác nhận các điều kiện về trụ sở, nhân sự , trang thiết bị và các điều kiện khác đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình mà tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.Trường hợp đề nghị cấp phép hoạt động cả 02 loại hình báo nói, báo hình, cơ quan chủ quản phải làm hồ sơ riêng đối với từng loại hình báo chí cụ thể. Cơ quan báo in, báo điện tử khi có nhu cầu thực hiện loại hình báo nói, báo hình, căn cứ quy định của Luật Báo chí, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Thông tư này.
Một điểm mới nữa của Thông tư 36/2016/TT-BTTTT là những quy định về hồ sơ thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình được cụ thể hóa theo từng nội dung chứ không quy định chung như trước đây bao gồm: Hồ sơ thay đổi tôn chỉ mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình; Hồ sơ thủ tục thay đổi thời lượng phát  sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình; Hồ sơ thủ tục thay đổi tên gọi tên cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh chương trình, địa điểm phát sóng; điạ điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng ; Hồ sơ, thủ tục thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong giấy phép hoạt đọng phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.
Ngoài ra, Thông tư 36/2016/TT-BTTTT cũng quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm cho Bộ thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và Trang tin điện tử). Thời hạn gửi báo cáo trong 10 ngày đầu tiên của tháng liền kề quý tiếp theo (đối với báo cáo quý) và 10 ngày đầu tiên của tháng 12 đối với báo cáo năm. Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, các cơ quan, tổ chức được cấp phép có nghĩa vụ thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Đặng Thị Vân Anh - Thanh tra Sở TT&TT


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An