Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(11/08/2020 05:02 PM)
Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5305/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động từ nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
(07/08/2020 07:25 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 445/KH-UBND (ngày 6/8) về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2021-2022.
(06/08/2020 07:09 PM)

Tại Công văn số 5217/UBND.VX ngày 6/8, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2020 yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy về việc triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

(06/08/2020 06:45 PM)
Hôm nay (6/8), UBND tỉnh ban hành Công văn số 5206/UBND-TH về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.
(06/08/2020 06:26 PM)

Là nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(06/08/2020 04:40 PM)

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 444/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(05/08/2020 08:03 PM)
Đó là mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch 368/KH-UBND ngày 6/7 về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(05/08/2020 04:43 PM)
Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
(05/08/2020 09:51 AM)
Tại Công văn số 5042/UBND.VX ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở GD&ĐT, Sở Y tế và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020.
(04/08/2020 04:38 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 31/7, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thực hiện.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An