Ngày 28 tháng 2 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 22/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 897/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 1/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng chống dịch Covid -19.

Ngày 25/2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 96/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hôm nay (15/2), Tổ công tác số 03 được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-TCT chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.


UBND vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 19/2 triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Công văn 881/UBND-TH ngày 22/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn 635/BNV-CTTN ngày 10/2/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.

Hôm nay (25/2), UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh có liên quan  tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 9/2 triển khai thực hiện Nghị định số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Công tác Dân vận Chính quyền tỉnh đề ra tại Thông báo 86/TB-BCĐ ngày 9/2/2021 về Chương trình công tác dân vận chính quyền năm 2021.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 9/2 Phê duyệt Đề án kéo dài chính sách hỗ trợ gạo cho hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2022.

Tại Công văn 815/UBND-VX ngày 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 275/LĐTBXH-TE ngày 4/2/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An