Ngày 21 tháng 9 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(21/09/2020 10:47 AM)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về tổ chức lại hoạt động Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thành Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An.
(21/09/2020 09:35 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5454/UBND-KT ngày 31/8 yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

(20/09/2020 08:31 PM)
Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(18/09/2020 04:16 PM)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 31/8/2020 về thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
(18/09/2020 04:09 PM)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 7/9/2020 về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2025.
(18/09/2020 03:13 PM)
Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(17/09/2020 04:02 PM)
Là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại Thông báo số 492/TB-UBND ngày 1/9/2020 kết luận tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp.
(17/09/2020 10:57 AM)

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5879/UBND-NC ngày 1/9 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

(17/09/2020 10:07 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 498/TB-UBND ngày 3/9 về kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để nghe kết quả thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích rừng để thực hiện Dự án Hồ Chứa nước Bản Mồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 01/9.
(17/09/2020 09:19 AM)

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 4/9 về việc quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An