Ngày 17 tháng 12 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải có tư duy hành động, thực thi tốt đạo đức công vụ
 
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải có tư duy hành động, thực thi tốt đạo đức công vụ (05/12/2017 06:45 PM)

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vào chiều nay (5/12).

Tham dự hội nghị kiểm điểm có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đồng tình, thống nhất cao với kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các biểu hiện, tồn tại được nhận diện sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng đảng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục quan tâm làm tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ ứng xử chuẩn mực trong cán bộ, thực thi đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cần thực hiện một cách có hiệu quả, có tiêu chí đánh giá cụ thể, phải có tư duy hành động, nói đi đôi với làm…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban Thường vụ nhấn mạnh, Ban thường vụ Đảng ủy khối sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện việc đánh giá kiểm điểm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sau khi kiểm điểm tập thể, hội nghị tiếp tục kiểm điểm vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Quốc Đạt

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Lộ trình thay thế sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Nghệ An

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An