Ngày 20 tháng 7 năm 2018
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Giải pháp hạn chế tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy
 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy (12/07/2018 04:47 PM)

Chiều nay (12/7), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II/2018, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III/2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc


Trong quý II năm 2018, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa 12; tham mưu hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổng hợp thông tin báo chí phản ánh hàng ngày; hoàn thành việc biên soạn “Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh (2005 - 2015); chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1 (1930 - 1954); tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới...


Bên cạnh đó, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham mưu công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; tham mưu thực hiện việc sắp xếp, chuyển giao, tách, nhập, thành lập mới các tổ chức, đơn vị...


Đ/c Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu


Đ/c Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu


Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo các nội dung thực hiện trong quý II; đồng thời nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2018.


Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã có tác động lớn đến các hoạt động chung của tỉnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Tuy vậy, đồng chí cũng lưu ý một số nội dung công việc thực hiện chưa kịp thời, đề nghị các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy cần bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh, tham mưu hướng giải quyết.


Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu trong quý III, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tuyên truyền các nội dung của Luật An ninh mạng, tạo nhận thức đúng đắn và sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, lãnh đạo các Ban Đảng phải thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đi vào thực tiễn.


Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và 5 năm thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; theo dõi Đại hội Hội Nông dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và một số hội quần chúng; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

PT

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An