Ngày 22 tháng 9 năm 2018
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Các giải pháp hạn chế bất cập trong điều chuyển giáo viên dôi dư

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (13/04/2018 01:35 PM)

Sáng nay (13/4), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I năm 2018 và nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đinh Viết Hồng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Việt – Giám đốc Sở TN&MT báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TN&MT Võ Văn Việt cho biết: Trong năm 2017 và quý I/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước và giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở đã tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hoặc cấp phép với khối lượng lớn hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Trong đó, có 227 hồ sơ giao đất mới cho tổ chức, cấp 288 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 42 dự án đầu tư; tham mưu cấp 17 giấy phép hoạt động và tham mưu tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 khu vực mỏ; cấp 109 giấy phép cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Sở TN&MT cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Với quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Sở TN&MT đã xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án cải cách hành chính tại Sở giai đoạn 2018 – 2020, những giải pháp cụ thể năm 2018 tại Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018. Đến nay, Sở đã thực hiện công bố, công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tập trung áp dụng chữ ký số, đẩy mạnh hoạt động văn phòng điện tử, áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các thủ tục có tính khả thi cao.

Trong thời gian qua, Sở đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về tổ chức bộ máy cán bộ và thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức cán bộ. Theo kế hoạch đã ban hành, định hướng đến năm 2020, Sở TN&MT không tiếp tục tham mưu thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, không tham mưu thành lập Chi cục Biển và Hải đảo; nghiên cứu tham mưu giảm 01 đầu mối phòng, đơn vị; chủ động hướng dẫn, xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế cho các đơn vị trực thuộc (đã thực hiện quy trình cho nghỉ hưu và tinh giản biên chế đối với 03 công chức và 07 viên chức). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Sở quan tâm chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu về chính trị, chuyên môn. Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác làm căn cứ để thực hiện công tác cán bộ trong năm.

Tuy nhiên, công tác tham mưu chỉ đạo xử lý một số cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nhiều điểm ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác phối hợp với một số cơ quan liên quan, nhất là UBND các cấp, huyện, xã trong kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, khoáng sản còn thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm đến chất lượng sinh hoạt Đảng tại các đơn vị trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cần nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác tinh giản biên chế

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã đề xuất các giải pháp, phương hướng để Sở TN&MT triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Đó là đề nghị Sở TN&MT cần tăng cường thực hiện tốt cơ chế phối hợp, kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án chậm tiến độ, chỉ cho phép các dự án đi vào hoạt động khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tham mưu rà soát tổng thể tất cả các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh để đưa vào quy hoạch; rà soát quy hoạch đất đai, quy hoạch khoáng sản, quản lý tốt công tác khai thác mỏ, chủ động nắm bắt thông tin và xử lý các vi phạm về các loại khoáng sản; thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; quan tâm chất lượng cải cách hành chính...

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Đánh giá cao những kết quả Sở TN&MT đã đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, phù hợp với thực tiễn và pháp luật; soát xét tình hình nợ đọng tiền thuê đất của các chủ đầu tư trước khi tham mưu đề xuất với tỉnh cho triển khai dự án mới; tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản; đảm bảo minh bạch các thông tin đánh giá tác động môi trường trước khi các dự án đi vào hoạt động; đẩy mạnh công tác đấu giá khoáng sản; tổ chức thanh tra, kiểm tra quyết liệt và tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả ngành TN&MT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Sở TN&MT tổ chức quán triệt, quản lý chặt chẽ các lĩnh vực thuộc ngành phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, trong đó tập trung tham mưu hoàn thành phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 cấp tỉnh; quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai theo hướng tăng hiệu quả việc giao đất, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT.

Về công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác hiện đại hóa hành chính nhà nước; nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa...

Về công tác xây dựng Đảng, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng Đảng viên. Về công tác tinh giảm biên chế, tính toán kỹ, không giảm một cách cơ học, quan tâm xây dựng đội ngũ quản lý tốt, cán bộ giỏi.

Kim Oanh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An