Ngày 17 tháng 12 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 (06/12/2017 05:04 PM)

Sáng nay (06/12), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong toàn quốc để sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể hợp tác xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, hợp tác xã các huyện, thành, thị.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013 trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển hợp tác xã ở nước ta. Luật HTX ra đời quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX.

Sau hơn 04 năm triển khai Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, bước đầu đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào hợp tác xã toàn quốc. Số lượng HTX tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên (hiện nay số hộ nông dân tham gia HTX và hưởng lợi từ hợp tác xã chiếm khoảng 50% tổng số hộ nông dân), góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng.

Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Quy mô của HTX được thể hiện qua số lượng thành viên và phạm vi hoạt động của HTX. Tuy số lượng thành viên của các HTX giảm đi so với giai đoạn trước nhưng chất lượng thành viên thì cải thiện đáng kể. Nếu giai đoạn trước thành viên tham gia HTX theo mệnh lệnh hành chính, không góp vốn thì giờ đây người dân tham gia HTX trên tinh thần tự nguyện, cùng góp vốn, cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của HTX. Nhiều HTX có phạm vi hoạt động toàn xã, thậm chí toàn huyện. Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều. Đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Một số HTX có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, doanh thu cao hàng trăm tỷ đồng như: HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (Lâm Đồng), HTX Evergrowth (Sóc Trăng), HTX bò sữa Tân Thông Hội (Tp Hồ Chí Minh)...

Tuy đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào kinh tế tập thể, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sự tồn tại, hạn chế thể hiện ở cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, bản thân HTX và công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đều khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã, khẳng định đây chính là “cứu cánh cho việc tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Song, lãnh đạo các địa phương cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành Luật hợp tác xã tại địa phương mình. Đó là phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành thói quen, giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất của người nông dân. Tâm lý e ngại đối với HTX kiểu cũ vẫn còn ảnh hưởng nặng nề trong đông đảo tầng lớp nhân dân, trong khi HTX kiểu mới chưa thực sự huy động được sự tham gia của thành viên vào các hoạt động của HTX, chưa thể hiện được tinh thần hợp tác của tổ chức...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể hợp tác xã cho biết việc Chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 nhằm có giải pháp mang tính toàn diện, đột phá để đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là kinh tế HTX phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới,... Những kết quả kinh tế HTX đạt được là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy kinh tế tập thể, HTX đang phục hồi và phát triển đúng hướng. Mô hình HTX kiểu mới rất phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các địa phương, các bộ ngành cần tiếp tục nghiên cứu để xem xét một số quy định trong Luật HTX khi áp dụng vào thực tế để có điều chỉnh phù hợp; cập nhật liên tục, bổ sung thường xuyên cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp tác làm cơ sở cho việc đánh giá khách quan, chính xác về các tổ chức kinh tế tập thể, tìm ra được những nguyên nhân cản trở sự phát triển của HTX. Trên cơ sở đó, kiến nghị xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, tổ hợp tác đồng bộ, phù hợp với thực tế, tránh bao cấp đồng thời đảm bảo khả thi, có hiệu quả. Ban hành những quy định cụ thể để triển khai xây dựng mối liên kết bốn nhà, trong đó HTX giữ vai trò trung gian, vai trò đại diện cho những người sản xuất là các hộ gia đình cá thể…

Tại Nghệ An, triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, giai đoạn 2013 - 2016, có 125 HTX thành lập mới; đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 2.729 người là cán bộ quản lý HTX; vận động, hỗ trợ và tổ chức cho các HTX tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại; tổ chức xây dựng các mô hình trình diễn theo chương trình trọng điểm... Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã từng bước được nâng lên, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế.

Phan Quỳnh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Lộ trình thay thế sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Nghệ An

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An