Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An
 
Danh sách các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An (04/03/2014 02:49 PM)

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

UBND Thành Phố Vinh

Địa chỉ  : 25 – Lê Mao – TP Vinh - NA            

ĐT         : 0238.3840039                

Email    : vinh@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.vinhcity.gov.vn

2

 

UBND Thị xã Thái Hòa

Địa chỉ  : Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - NA                

ĐT         : 0238.3881402                

Email    : thaihoa@nghean.gov.vn

3

UBND Thị xã Cửa Lò

Địa chỉ  : Đường Nguyễn Sinh Cung - Thị xã Cửa Lò - NA         ĐT         : 0238.3955878                

Email    : cualo@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.cualo.gov.vn

4

UBND Huyện Anh Sơn

Địa chỉ : K5 Thị trấn Huyện  Anh Sơn - NA

ĐT        : 0238.3872164

Email   : anhson@nghean.gov.vn

5

                

 UBND Huyện Diễn Châu

            

Địa chỉ : K3 Thị trấn Huyện Diễn Châu - NA

ĐT        : 0238.3623574

Email   : dienchau@nghean.gov.vn            

6

                

 UBND Huyện Quỳnh Lưu

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu - NA

ĐT        : 0238.3864208

Email   : quynhluu@nghean.gov.vn            

7

                

 UBND Huyện Con Cuông

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Con Cuông - NA

ĐT        : 0238.383730408

Email   : concuong@nghean.gov.vn

            

8

                

 UBND Huyện Hưng Nguyên

            

Địa chỉ : K14 Thị trấn Huyện Hưng Nguyên - NA

ĐT        : 0238.383762182

Email   : hungnguyen@nghean.gov.vn

            

9

                

 UBND Huyện Nghi Lộc

            

Địa chỉ : K4 Thị trấn huyện Nghi Lộc - NA

ĐT        : 0238.3861284

Email   : nghiloc@nghean.gov.vn

            

10

                

 UBND Huyện Quế phong

            

Địa chỉ : K9 - Thị trấn Huyện Quế Phong - NA

ĐT        : 0238.3885182

Email   : quephong@nghean.gov.vn

            

11

                

 UBND Huyện Qùy hợp

            

Địa chỉ : Thị trấn huyện Quỳ Hợp

ĐT        : 0238.3883141

Email   : quyhop@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.quyhop.gov.vn            

12

                

  UBND Huyện Thanh Chương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Thanh Ch ương - NA

ĐT        : 0238.3823142

Email   : thanhchuong@nghean.gov.vn            

13

                

  UBND Huyện Yên Thành

            

Địa chỉ : K2 Thị trấn Huyện Yên Thành - NA

ĐT        : 0238.3863121

Email   : yenthanh@nghean.gov.vn            

14

                

 UBND Huyện Nam Đàn

            

Địa chỉ : Phan Bội Châu Thị trấn Huyện Nam Đàn - NA

ĐT        : 0238.3.822150

Email   : namdan@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.namdan.gov.vn            

15

                

 UBND Huyện Đô lương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Đô lương - NA

ĐT        : 0238.3871202

Email   : doluong@nghean.gov.vn            

16

                

  UBND Huyện Kỳ Sơn

            

Địa chỉ : K1 Thị trấn Huyện Kỳ Sơn - NA

ĐT        : 0238.3875236

Email   : kyson@nghean.gov.vn            

17

                

  UBND Huyện Nghĩa Đàn

            

Địa chỉ : Xã Nghĩa Bình - Huyện Nghĩa Đàn - NA

ĐT        : 0238.3904111

Email   : nghiadan@nghean.gov.vn            

18

                

 UBND Huyện Qùy Châu

            

Địa chỉ : K2 Thị trấn Huyện Quỳ Châu - NA

ĐT        : 0238.3884339

Email   : quychau@nghean.gov.vn            

19

                

UBND Huyện Tân Kỳ

            

Địa chỉ : K9 Thị trấn Huyện Tân Kỳ - NA

ĐT        : 0238.3882124

Email   : tanky@nghean.gov.vn            

20

UBND Huyện Tương Dương

Địa chỉ : Hoà Bắc – Hoà Bình - Huyện Tương Dương – NA

ĐT        : 0238.3874121

Email   : tuongduong@nghean.gov.vn           

21

UBND Thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ : Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai -Na

ĐT        : 0238.3.668777

Email   : hoangmai@nghean.gov.vn 
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An