Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm 2017, triển khai thêm 16 điểm cấp thuốc Methadone “vệ tinh” trên địa bàn toàn tỉnh (04/02/2017 04:48 PM)

Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy; Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; Giải quyết cơ bản các tình hình phức tạp về ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm… Đây là mục đích UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 40/KH-UBND về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.

Theo đó, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp mới; Giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn có ma túy; Mỗi đơn vị giảm ít nhất 01 xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Các địa phương thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện ma túy, đảm bảo 100% người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý; Dữ liệu người nghiện ma túy thường xuyên được cập nhật đầy đủ, đúng thực tế vào Trung tâm Dữ liệu về phòng, chống ma túy của Bộ Công an.

Các cơ quan chức năng bắt giữ 1.014 vụ tội phạm về ma túy; Tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai; Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan sai. Toàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của 12 cơ sở điều trị Methadone và triển khai 16 điểm cấp thuốc Methadone “vệ tinh” trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị Methadone; Cơ bản không để tái trồng cây có chứa chất ma túy; Phấn đấu 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy được phát hiện và triệt phá.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; Làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy; Chú trọng triệt phá các đường dây, nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu quả và từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện, công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone gắn với tăng cường các biện pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng để góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình, mô hình phối hợp hành động phòng, chống và kiểm soát ma túy… đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy; Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn – Lào; Thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban cấp tỉnh, cấp huyện cấp đồn, trạm với các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của Nước CHDCND Lào nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; Quan tâm, ưu tiên chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng chống ma túy, nhất là cấp xã, phường, thị trấn.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan quản lý, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Sở Y tế tiếp tục mở rộng phạm vi Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, hội viên, người lao động; Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy ở khu vực trụ sở và nơi cư trú. UBND các huyện, thành, thị trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2017.

Kim Oanh (tổng hợp)

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An