Ngày 2 tháng 3 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Rà soát, chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023
 
Rà soát, chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023 (19/02/2021 04:20 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 492/UBND-TH ngày 27/1 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023

Theo đó, căn cứ lộ trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh) chỉ đao triển khai một số nội dung về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Cụ thể, UBND các tỉnh thành phố rà soát giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học theo từng trường tiểu học để xác định rõ số giáo viên đã có, số giáo viên còn thiếu; số giáo viên được tuyển dụng (biên chế) và số giáo viên hợp đồng; trình độ đào tạo, năng lực của giáo viên, để có căn cứ giao số lượng người làm việc (bao gồm số lượng người làm việc trong biên chế và hợp đồng lao động) và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị UBND các tỉnh từ nay đến năm học 2022 - 2023 cần có lộ trình cụ thể, phù hợp để bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học cho những trường còn thiếu (tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên); không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động nguồn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học. Đặt hàng với cơ sở đào tạo để đào tạo mới giáo viên Tiếng Anh, Tin học; đặt hàng đào tạo liên thông lên trình độ đại học sư phạm đối với những người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người đã tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy tiểu học;...

Các địa phương thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Tiếng Anh, Tin học theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ đối với những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện cụ thể, các địa phương cần thực hiện thêm một số giải pháp như bố trí 01 giáo viên dạy ở các trường trên cùng địa bàn (khoảng cách địa lý không xa), dạy trực tuyến…

Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị UBND các tỉnh gửi kết quả rà soát giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học và các giải pháp cụ thể để bố trí đủ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học cho những trường còn thiếu về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (số 35, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng) trước ngày 26/2/2021.

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An