Ngày 2 tháng 3 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội (19/02/2021 10:56 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 17/2 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 5 thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm: 2 TTHC thuộc quyền giải quyết cấp tỉnh; 1 TTHC thuộc quyền giải quyết cấp huyện; 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Cụ thể, 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh bao gồm: Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp (thuộc lĩnh vực An toàn lao động) có thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ; thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (thuộc lĩnh vực lao động – tiền lương – bảo hiểm xã hội) có thời hạn giải quyết là 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Người nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An; hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đó là Thủ tục Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (thuộc lĩnh vực người có công). Thời hạn giải quyết đối với UBND cấp xã được tính trong vòng 10 ngày làm việc thực hiện rà soát, thống kê và gửi danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan BHXH cấp huyện và Phòng Lao động Thương binh Xã hội cấp huyện; trong thời gian làm việc 5 ngày làm việc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phải phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện rà soát, thống nhất danh sách in cấp phát thẻ. Địa điểm nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã gồm 2 TTHC: Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật, thời gian giải quyết thủ tục là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã. Còn đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật có thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thương Huyền (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An