Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Công nhận 13 trường THPT, THCS, Mầm non đạt chuẩn quốc gia
 
Công nhận 13 trường THPT, THCS, Mầm non đạt chuẩn quốc gia (22/07/2020 11:39 AM)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 07/7 về việc công nhận trường THPT, THCS, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019-2020.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 13 trường THPT, THCS, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong thời hạn 5 năm, từ năm học 2019-2020.

Trong số 13 trường THPT, THCS, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia lần này có 01 Trường THPT  đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, lần đầu là Trường THPT Đặng Thai Mai (Huyện Thanh Chương) ; Có 02 Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, lần đầu đều ở huyện Yên Thành gồm : Trường THCS Hậu Thành (xã Hậu Thành) và Trường THCS Vĩnh Thành ( xã Vĩnh Thành).

Trong số 10 Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia lần này có: 02 trường đạt  mức độ 2, lần đầu gồm: Trường Mầm non Hưng Tiến (xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên) và Trường Mầm non Hưng Châu (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên) ; 02 trường đạt mức độ 1, lần 2 gồm: Trường Mầm non Hưng Tân (xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) và Trường Mầm non Đại Thành (xã Đại Thành, huyện Yên Thành) ; 06 Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, lần đầu  gồm các trường: Trường Mầm non Cao Sơn (xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn), Trường Mầm non Châu Hạnh (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu), Trường Mầm non Bảo Thành (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành), Trường Mầm non Thịnh Thành (xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành), Trường Mầm non Hùng Thành (xã Hùng Thành, huyện Yên Thành), Trường Mầm non Mường Nọc (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong).

P.V (tổng hợp)

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An