Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng thời lượng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng (16/02/2017 08:17 AM)

Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch số 42/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.

Cụ thể là trong năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo tăng thời lượng, tần suất và kịp thời đưa tin tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao; Nâng cao chất lượng các mô hình truyền thông chuyên sâu, lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, trong đó: 100% tuyến, địa bàn trọng điểm được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến mua bán người được phân loại, xử lý và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người được xác minh theo luật định; Tăng 2% tỷ lệ khởi tố, điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ tiếp nhận; Trên 95% số vụ án mua bán người được truy tố, xét xử... Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống mua bán người.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tập trung thực hiện các nội dung: Tổ chức hội nghị tổng kết triển khai chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người; Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”; Xây dựng các chuyên trang, chuyên đề về phòng, chống mua bán người; Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác; Xây dựng và thực hiện “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”...

Tập trung lực lượng (Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan) phối hợp tổ chức điều tra cơ bản, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuần tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất, nhập cảnh với đẩy mạnh công tác truyền thông phòng ngừa. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người; Kịp thời xác minh, xác định, tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân thích của họ; Rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân....

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình một cách nghiêm túc, hiệu quả.

PT (Tổng hợp)

 

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An