Ngày 25 tháng 2 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16/02/2017 08:17 AM)
Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch số 42/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.
(14/02/2017 08:05 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.
(10/02/2017 08:04 AM)

Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển bền vững của tỉnh… Đây là mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

(10/02/2017 08:03 AM)
Để thực hiện tốt Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 02/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
(04/02/2017 04:48 PM)
Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy; Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; Giải quyết cơ bản các tình hình phức tạp về ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm… Đây là mục đích UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 40/KH-UBND về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.
(04/02/2017 03:42 PM)
UBND vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH.UBND về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2017.
(01/02/2017 10:14 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 252/UBND-NN yêu cầu UBND các huyện, thành, thị, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế khó khăn cho doanh nghiệp, hộ chăn nuôi lợn.
(25/01/2017 02:59 PM)
(14/01/2017 09:54 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
(13/01/2017 03:15 PM)
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017

Xem tiếp...

 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tra cứu
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An