Ngày 24 tháng 3 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(09/03/2017 02:06 PM)
Thông báo Tổ chức xin thăm dò đất san lấp tại xóm 22 xã Quỳnh Vinh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
(04/03/2017 08:35 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu B Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
(01/03/2017 02:16 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nghiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(16/02/2017 08:17 AM)
Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch số 42/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.
(14/02/2017 08:05 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.
(10/02/2017 04:43 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã và TP Vinh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh.

(10/02/2017 08:04 AM)

Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển bền vững của tỉnh… Đây là mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

(10/02/2017 08:03 AM)
Để thực hiện tốt Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 02/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
(09/02/2017 04:41 PM)
UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(04/02/2017 04:48 PM)
Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy; Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; Giải quyết cơ bản các tình hình phức tạp về ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm… Đây là mục đích UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 40/KH-UBND về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017

Xem tiếp...

 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An