Ngày 19 tháng 4 năm 2018
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Năm 2018, Nghệ An phấn đấu đưa 13 nghìn lao động đi xuất khẩu

Xem tiếp...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17/04/2018 01:42 PM)
Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1347/QĐ-UBND  phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2025.
(16/04/2018 04:09 PM)
Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2293/UBND-CTTĐT yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thành thị, Cổng TTĐT tỉnh về việc cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT.
(16/04/2018 03:55 PM)
Ngày 6/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2021”.
(15/04/2018 10:22 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(13/04/2018 08:25 AM)

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An”, dự kiến diễn ra vào ngày 16/5/2018.

(12/04/2018 03:31 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2113/UBND-CN ngày 05/4 yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC&CC tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện thành thị, Công ty điện lực Nghệ An và chủ đầu tư các dự án nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
(09/04/2018 04:06 PM)
Ngày 3/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể dược liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
(09/04/2018 01:42 PM)
Số liệu này được đưa ra tại Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về Kết quả xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.
(06/04/2018 04:05 PM)

Đó là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đưa ra tại Kế hoạch 198/UBND-VX ngày 3/4/2018 thực hiện công tác trẻ em năm 2018.

(05/04/2018 03:47 PM)
Ngày 3/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 199/UBND-VX thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An