Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2601/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Tháp Tải về
2602/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Mỹ Tải về
2603/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Lợi, Diễn Kỷ Tải về
2604/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Vạn, Diễn Phong Tải về
125/TB-UBND 17/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã Diễn Vạn, Diễn Phong, huyện Diễn Châu Tải về
124/TB-UBND 17/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã Diễn Lợi, Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu Tải về
123/TB-UBND 17/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An