Ngày 20 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3428/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở xã Diễn Ngọc, Diễn Quảng theo Thông báo số 157/TB-UBND ngày 1/9/2020 của UBND huyện Tải về
3429/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Thọ, Minh Châu theo Thông báo số 156/TB-UBND ngày 1/9/2020 của UBND huyện Tải về
364/TB-UBND 25/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Tải về
364/TB-UBND 25/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Tải về
3219/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Liên Tải về
157/TB-UBND 01/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Quảng, Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu Tải về
156/TB-UBND 01/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Thọ, Minh Châu, huyện Diễn Châu Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An