Ngày 12 tháng 5 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Giải pháp nào ngăn chặn hiểm họa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ GÓP Ý HỘ TRỠ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

1. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

STT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.

Bảo hiểm xã hội

0388.689.333

tiepdan@bhxh.nghean.gov.vn

2.

Công an tỉnh

0692.909.567

ca@nghean.gov.vn

3.

Liên đoàn lao động tỉnh

 

038.3844839

ldld@nghean.gov.vn

4.

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh

 

0983006377

ducdn@nghean.gov.vn

5.

Đài Khí tượng Thuỷ văn

0383.845.920
0983 530 128

sykttv@gmail.com

6.

Cục Thống kê

0383.844.963

nhvinh@gso.gov.vn

7.

Ban dân tộc

0383.590.507

bdt@nghean.gov.vn

8.

BQL Khu kinh tế Đông Nam

0383.520.354

bqlkktdn@nghean.gov.vn

9.

Chi cục Thủy lợi ( VPTT BCH PCTT-TKCN tỉnh)

 

0238 3844 729


10.

Cục Hải quan

0912516795

congly79t2003@gmail.com

11.

Cục Thuế Nghệ An

 

0383.598229

ctna@nghean.gov.vn

12.

Sở Công Thương

0383.844.970

gopy@congthuong.nghean.gov.vn

13.

Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra sở: 0903.243.737

P.QL vân tải: 0383.596806

0912.882.795

P. QL kết cấu hạ tầng giao thông:

0914.912.552

Vp: 0383.844.530

gtvt@nghean.gov.vn

14.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

02383.844500

khcn@nghean.gov.vn

15.

Sở Ngoại vụ

0383.560.726

0978.161.951

ngoaivu@nghean.gov.vn

16.

Sở Nông nghiệp & PTNT

0383.835.009

0383.844.929

nnptnn@nghean.gov.vn

17.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ: 0383.586.451

0912.280.108

CVP: 0383.586.732

0912.292.809

tnmt@nghean.gov.vn

18.

Sở Tư pháp

0383.589.497

tuphap@nghean.gov.vn

19.

Sở Xây Dựng

CVP: 0383.830.944

Chánh Thanh tra:

0383.592.454

hopthugopysxd@xaydung.nghean.gov.vn

20.

Thanh tra tỉnh

0383.602.726

tt@nghean.gov.vn

21.

Viện Kiểm sát

 

0238 3844 794

Vanthu_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

22.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

038 3844 550

gddt@nghean.gov.vn

23.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

02383 844 636

khdt@nghean.gov.vn

24.

Sở Lao động TB & XH

Phòng Lao động- Tiền lương- BHXH : 0383.830159

Phòng Việc Làm- An toàn Lao động: 0383.566.349

Phòng Dạy nghề: 0383.830161

 

ldtbxh@nghean.gov.vn

25.

Sở Nội vụ

 

0238. 3 843 197

nv@nghean.gov.vn

26.

Sở Tài chính

0383.849.037

CVP:0912.920.009

tc@nghean.gov.vn

27.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

0238 3 599 522

tttt@nghean.gov.vn

28.

Sở Văn hóa, Thể thao

 

0238 3844 511

vhtt@nghean.gov.vn

29.

Sở Y tế

 

0966.64.14.14

yte@nghean.gov.vn

30.

Tỉnh đoàn

 

0238 3565 207

td@nghean.gov.vn

31.

Văn phòng UBND tỉnh

 

02383 844 522

vpubnd@nghean.gov.vn

 

32.

Sở Du lịch

 

02383.841.557

dulichna@nghean.gov.vn

 

2. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

 

STT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.

Huyện Diễn Châu

 

0238. 3 623 574

dienchau@nghean.gov.vn

2.

Huyện Kỳ Sơn

 

0238.3 875 108

kyson@nghean.gov.vn

3.

Huyện Nghi Lộc

0383.796.869

nghiloc@nghean.gov.vn

4.

Huyện Quế Phong

 

0238.3 885182

quephong@nghean.gov.vn

5.

Huyện Quỳ Hợp

 

0238.3 883 141

quyhop@nghean.gov.vn

6.

Huyện Thanh Chương

 

0238.3 823 142

thanhchuong@nghean.gov.vn

7.

Huyện Tương Dương

0383.874.168

CVP HĐND-UBND:

0948.746.999

tuongduong@nghean.gov.vn

8.

Huyện Đô Lương

0383.871.382

0911.915.899

doluong@nghean.gov.vn

9.

Thị xã Cửa Lò

 

0912527362

cualo@nghean.gov.vn

10.

Thị xã Thái Hòa

 

0238 3 881 402

thaihoa@nghean.gov.vn

11.

Huyện Con Cuông

 

0238 3 881 402

concuong@nghean.gov.vn

12.

Huyện Hưng Nguyên

CT : 0383.821.192

0912.574.597

tiepdanhungnguyen@gmail.com

13.

Huyện Nam Đàn

0383.822.777

0383.822.111

bantiepdannamdan@gmail.com

14.

Huyện Nghĩa Đàn

 

02383.904.233

nghiadan@nghean.gov.vn

15.

Huyện Quỳ Châu

0383.884.339

quychau@nghean.gov.vn

16.

Huyện Quỳnh Lưu

 

0986.751.333

quynhluu@nghean.gov.vn

17.

Huyện Tân Kỳ

 

0238 3 882 124

tanky@nghean.gov.vn

18.

Huyện Yên Thành

 

0238.3 863 121

yenthanh@nghean.gov.vn

19.

Thành phố Vinh

0383.598.801

vinh@nghean.gov.vn

20.

Thị xã Hoàng Mai

 

02383 666 456

hoangmai@nghean.gov.vn

21.

Huyện Anh Sơn

 

0238 3 872 462

anhson@nghean.gov.vn

 

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An