Ngày 28 tháng 5 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19/09/2016 08:39 AM)

ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ GÓP Ý HỘ TRỠ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ


1. CÁC SỞ, BAN, NGÀNHSTT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.              

Bảo hiểm xã hội

0388.689.333

tiepdan@bhxh.nghean.gov.vn

2.              

Công an tỉnh

0692.909.567

ca@nghean.gov.vn

3.              

Liên đoàn lao động tỉnh

 

 

4.              

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh

 

 

5.              

Đài Khí tượng Thuỷ văn

0383.845.920
0983 530 128

sykttv@gmail.com

6.              

Cục Thống kê

0383.844.963

nhvinh@gso.gov.vn

7.              

Ban dân tộc

0383.590.507

bdt@nghean.gov.vn

8.              

BQL Khu kinh tế Đông Nam

0383.520.354

bqlkktdn@nghean.gov.vn

9.              

Chi cục Thủy lợi ( VPTT BCH PCTT-TKCN tỉnh)

 

 

10.            

Cục Hải quan

0912516795

 congly79t2003@gmail.com

11.            

Cục Thuế Nghệ An

 

 

12.            

Sở Công Thương

 0383.844.970

 gopy@congthuong.nghean.gov.vn

13.            

Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra sở: 0903.243.737

P.QL vân tải: 0383.596806

0912.882.795

P. QL kết cấu hạ tầng giao thông:

0914.912.552

Vp: 0383.844.530

 gtvt@nghean.gov.vn

14.            

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

15.            

Sở Ngoại vụ

0383.560.726

0978.161.951

ngoaivu@nghean.gov.vn

16.            

Sở Nông nghiệp & PTNT

0383.835.009

0383.844.929

nnptnn@nghean.gov.vn

17.            

Sở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ: 0383.586.451

0912.280.108

CVP: 0383.586.732

0912.292.809

tnmt@nghean.gov.vn

18.            

Sở Tư pháp

 0383.589.497

 tuphap@nghean.gov.vn

19.            

Sở Xây Dựng

CVP: 0383.830.944

Chánh Thanh tra:

0383.592.454

 hopthugopysxd@xaydung.nghean.gov.vn

20.            

Thanh tra tỉnh

0383.602.726

tt@nghean.gov.vn

21.            

Viện Kiểm sát

 

 

22.            

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

23.            

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

24.            

Sở Lao động TB & XH

 Phòng Lao động- Tiền lương- BHXH : 0383.830159

Phòng Việc Làm- An toàn Lao động: 0383.566.349

Phòng Dạy nghề: 0383.830161

 

ldtbxh@nghean.gov.vn

25.            

Sở Nội vụ

 

 

26.            

Sở Tài chính

 0383.849.037

CVP:0912.920.009

 tc@nghean.gov.vn

27.            

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

28.            

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch

 

 

29.            

Sở Y tế

 

 

30.            

Tỉnh đoàn

 

 

31.            

Văn phòng UBND tỉnh

 

 


 2. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ


STT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.              

Huyện Diễn Châu

 

 

2.              

Huyện Kỳ Sơn

 

 

3.              

Huyện Nghi Lộc

 0383.796.869

nghiloc@nghean.gov.vn

4.              

Huyện Quế Phong

 

 

5.              

Huyện Quỳ Hợp

 

 

6.              

Huyện Thanh Chương

 

 

7.              

Huyện Tương Dương

0383.874.168

CVP HĐND-UBND:

0948.746.999

tuongduong@nghean.gov.vn

8.              

Huyện Đô Lương

0383.871.382

0911.915.899

doluong@nghean.gov.vn

 

9.              

Thị xã Cửa Lò

 

 

10.            

Thị xã Thái Hòa

 

 

11.            

Huyện Con Cuông

 

 

12.            

Huyện Hưng Nguyên

 CT : 0383.821.192

0912.574.597

tiepdanhungnguyen@gmail.com

13.            

Huyện Nam Đàn

0383.822.777

0383.822.111

bantiepdannamdan@gmail.com

14.            

Huyện Nghĩa Đàn

 

 

15.            

Huyện Quỳ Châu

0383.884.339

quychau@nghean.gov.vn

16.            

Huyện Quỳnh Lưu

 

 

17.            

Huyện Tân Kỳ

 

 

18.            

Huyện Yên Thành

 

 

19.            

Thành phố Vinh

0383.598.801

vinh@nghean.gov.vn

20.            

Thị xã Hoàng Mai

 

 

21.            

Huyện Anh Sơn

 

 

 

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An