Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai kiểm điểm theo Nghị Quyết Trung ương 4 (21/03/2017 09:43 AM)

Thực hiện kế hoạch số 04- KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 40- KH/ThU ngày 11/01/2017 của thị ủy Hoàng Mai về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.Toàn cảnh hội nghị


Ngày 16 tháng 3 năm 2017 chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy - UV BTV -Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy , tổ trưởng tổ chỉ đạo kiểm điểm và các thành viên trong tổ công tác.


Tại hội nghị 10/10 đồng chí đảng viên đã đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong NQTW 4 khóa XII để “soi mình” tự phê và phê bình với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị đã chỉ ra tập thể còn 8/27 biểu hiện ban đầu, tập trung các dạng như: Đa số đảng viên còn lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; 05 đảng viên có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê và phê bình, còn lãng phí thời gian lao động... Từ những hạn chế, tồn tại trên chi bộ đã đưa ra các giải pháp để khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, học tập đầy đủ các chủ trương; đường lối nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc  chỉ thị số 17/CT/TU ngày 03/12/2013 của tỉnh ủy Nghệ An, tăng cường bám sát cơ sở nhất là các đồng chí được phân công phụ trách cơ sở để tham dự các hội nghị; nắm thông tin, dư luận để xử lý kịp thời.Đ/c Hồ Văn Cậy - UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy  - Tổ trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Cậy - UV BTV - Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Tổ trưởng tổ chỉ đạo đánh giá cao việc triển khai quán triệt học tập Nghị quyết, công tác chuẩn bị kiểm điểm đúng tiến độ, quy trình. Hội nghị kiểm điểm được triển khai nghiêm túc, đạt yêu cầu, đảng viên tham gia hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, không ngại va chạm, đề ra nhiều giải pháp khắc phục thiết thực. Đồng chí đề nghị Chi ủy chi bộ và đảng viên hoàn thiện bản kiểm điểm, đề ra các giải pháp khắc phục có thời gian, lộ trình cụ thể để trong thời gian tới các tồn tại, hạn chế của Chi bộvà đảng viên được khắc phục triệt để.

           


  Hồ Văn Cương

                                                                        Viện KSND thị xã Hoàng Mai

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An