Ngày 19 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành khung chỉ tiêu tiếp phát sóng cho Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở năm 2017
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành khung chỉ tiêu tiếp phát sóng cho Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở năm 2017 (17/02/2017 08:19 AM)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở (TTCS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Năm 2016, Theo đề nghị của các Đài TT-TH cấp huyện, Sở TT&TT đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ban hành khung chỉ tiêu tiếp phát sóng cho Đài TT-TH cấp huyện và Đài TTCS để các đơn vị làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sau 01 năm triển khai, Sở TT&TT đã nhận được các ý kiến phản hồi của các Đài TT-TH cấp huyện về chỉ tiêu tiếp, phát sóng. Phần lớn các Đài TT-TH đều đồng ý với chỉ tiêu tiếp phát sóng năm 2016 do Sở ban hành.
Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế trang thiết bị, nhân lực hiện nay giữa các Đài TT-TH trên địa bàn tỉnh thì có nhiều sự khác nhau; mặt khác điều kiện dân cư, môi trường (đô thị, nông thôn) giữa các Đài TT-TH cũng khác nhau ảnh hưởng đến việc tiếp, phát sóng của các Đài TT-TH. Do đó việc ấn định khung giờ phát, số giờ phát sóng như chỉ tiêu tiếp phát sóng năm 2016 sẽ gây khó khăn cho một số Đài TT-TH cấp huyện trong quá trình thực hiện.
Sau khi xem xét, Sở TT&TT quyết định năm 2017 chỉ ban hành khung chỉ tiêu về số giờ tiếp, phát sóng tối thiểu, các huyện căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng chỉ tiêu, tiếp phát cho phù hợp và khuyến khích các Đài tăng thời lượng phát sóng để phục vụ nhiệm vụ chính trị, địa phương.
Sau khi trao đổi và thống nhất với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở TT&TT ban hành chỉ tiêu về số giờ tiếp, phát sóng đối với Đài TT-TH cấp huyện, Đài TTCS năm 2017 như sau:
1. Khung chỉ tiêu tiếp phát, phát sóng năm 2017 của Đài TT-TH cấp huyện:


TT

Tiếp, phát Đài Trung ương, Đài Tỉnh

Khung giờ tiếp, phát

Chỉ tiêu/ngày

Ghi chú

I

SÓNG TRUYỀN HÌNH:

Khuyến khích các đơn vị tăng thời lượng tiếp, phát sóng truyền thanh, truyền hình của Trung ương, của tỉnh để phục vụ nhân dân trên địa bàn.

1

Từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần:

 

Tiếp, phát VTV1, VTV3, NTV

Do Đài TT-TH lựa chọn cho phù hợp với tình hình địa phương

Tối thiểu 8 giờ

2

Thứ 7 và Chủ nhật:

 

Tiếp, phát VTV1, VTV3, NTV

Do Đài TT-TH lựa chọn cho phù hợp với tình hình địa phương

Tối thiểu 12 giờ

II

SÓNG PHÁT THANH

1

Tiếp, phát VOV (tiếp qua NOV)

Do Đài TT-TH lựa chọn cho phù hợp với tình hình địa phương

Tối thiểu 01 giờ

2

Tiếp NOV

2.1.

Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Do Đài TT-TH lựa chọn cho phù hợp với tình hình địa phương

Tối thiểu 04 giờ

2.2.

Thứ 7 và Chủ nhật:

Tối thiểu 12 giờ

3

Phát chương trình Tin tức, Thời sự cấp huyện và thông tin khác (nếu có)

Tùy tình hình thực tế từng địa phương


2. Khung chỉ tiêu tiếp phát, phát sóng năm 2017 của Đài TTCS


TT

Tiếp, phát Đài Trung ương, Đài Tỉnh

Sáng

Trưa

Chiều

Tối

Số giờ/ngày

1

Tiếp âm truyền thanh 3 cấp: VOV; NOV; Đài TT-TH huyện.

5h- 7h

0

17h- 19h

0

4h

2

Phát Bản tin do Đài TTCS sản xuất và các thông báo của địa phương.

6h30’- 6h45’

0

0

18h30- 18h45

30 phút

Lưu ý:

*Trong ngày, nếu Đài TTCS có phát các bản tin do Đài TTCS sản xuất và các thông báo của địa phương thì được tạm dừng việc tiếp âm truyền thanh 3 cấp trong khung giờ từ 6h30’- 6h45’.

*Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu tiếp, phát sóng ở trên, khuyến khích các đơn vị tăng thời lượng tiếp, phát sóng truyền thanh của Trung ương, của tỉnh để phục vụ nhân dân trên địa bàn.


Sở TT&TT đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ khung chỉ tiêu tiếp, phát sóng của Sở TT&TT chỉ đạo Đài TT-TH cấp huyện xây dựng và ban hành chỉ tiêu tiếp, phát sóng năm 2017 của Đài TT-TH cấp huyện; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng và giao chỉ tiêu tiếp, phát sóng cho các Đài TTCS trên địa bàn (trên cơ sở khung chỉ tiêu của Sở TT&TT) phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi địa phương.

Hoàng Thăng Long - Sở TT&TT


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An