Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh: Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 (20/03/2017 05:55 PM)

Ngày 18/3/2017 Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2017 đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường lớn. Tham dự Hội nghị có đông đủ các công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.  Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính công khai năm 2016 và dự toán tài chính năm 2017 ; các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và giải trình những sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ: Quy chế tài chính nội bộ; Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy định về quản lý khoa học công nghệ; Quy chế làm việc và Quy chế tổ chức Cán bộ - Chế độ nội bộ.
Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến về các nhóm vấn đề như: đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; các giải pháp nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức…

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết hội nghị đề ra, sớm đưa Trường trở thành Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trọng điểm Quốc gia..

Phùng Việt

Trường ĐHSP KT Vinh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An