Ngày 24 tháng 3 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty cổ phần Than Khe Bố: Ký cam kết thực hiện an toàn lao động (20/03/2017 05:42 PM)


Công ty CP Than Khe Bố là đơn vị có nguy cơ cao về rủi ro tai nạn lao động. Nhằm  mục đích tăng cường vế ý thức, nhận thức và trách nhiệm về thực hiện quy trình thao tác công việc, quy trình vận hành thiết bị, công tác an toàn và môi trường đồng thời ngăn ngừa, hạn chế về tai nạn lao động cho người, hư hỏng công trình và sự cố môi trường, ngày 19 tháng 3 năm 2017, Công ty tổ chức cho hơn 100 công nhân ký cam  ký cam kết thực hiện quy trình thao tác vận hành an toàn lao động, sự cố môi trường.


CNLĐ nghe phổ biến các nội dung cần ký cam kết

Công nhân lao động sau khi  nghiên cứu  đã ký cam kết, ghi nhớ và chịu trách nhiệm trước công ty, qua đó góp phần nâng cao ý thức an toàn lao động, hạn chế tối đa tai nạn lao động, sự cố môi trường và xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Trung Hiếu

LĐLĐ Tương Dương

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017

Xem tiếp...

 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An