Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nam Đàn tổ chức Học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/03/2017 09:00 AM)
Ngày 20/3, Huyện Ủy Nam Đàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đôi ngũ cán cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. 


( Toàn cảnh hội nghị )


( Đ/c Nguyễn Lâm Sơn - phó bí thư thường trực huyện ủy - chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị )

( Đ/c Phạm Văn Sơn – Báo cáo viên – Trưởng phòng tuyên truyền công tác tuyên giáo Tỉnh Nghệ An báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cốt cán từ huyện đến cơ sở )


( Các đ/c cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở về tham gia học tập )


( Các đ/c lãnh đạo BTG tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Nam Đàn về dự ) 


Đ/c Phạm Văn Sơn – Báo cáo viên – Trưởng phòng tuyên truyền công tác tuyên giáo Tỉnh Nghệ An đã báo cáo chuyên đề với một số nội dung:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam; về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng văn hóa và con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng..Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách  Bác Hồ  trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.
Sau lớp quán triệt tư tưởng Hồ Chí minh cho đội ngũ cốt cán, Nam Đàn sẽ đồng loạt tổ chức học tập tại cơ sở./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An