Ngày 28 tháng 5 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

 


 Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 
Đ/c Lê Xuân Đại

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh 

 


Đ/c Lê Minh Thông

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 

 

 Đ/c Đinh Viết Hồng

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh 

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 


 


 CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH


 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh

 

 Đ/c Đậu Văn Thanh

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ 

Đ/c Nguyễn Xuân Hải

TUV, Giám đốc Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Văn Độ

TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

 

Đ/c Võ Duy Việt
TUV, Giám đốc Sở TN&MT

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi
TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT

Đ/c Bùi Đình Long
TUV, Giám đốc Sở Y tế

Đ/c Trần Quốc Thành 
TUV, Giám đốc Sở KHCN

Đ/c Hồ Mậu Thanh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ

TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Bằng Toàn

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

Đ/c Hoàng Trọng Kim

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng 

Đ/c Vi Văn Sửu

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 

Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

Đ/c Hoàng Văn Tám

Giám đốc Sở Công Thương

Đ/c Trần Ngọc Danh
Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

Đ/c Lương Thanh Hải
TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 


 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An