Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

 

 


Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 


Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

 


Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Bùi Đình Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  

  CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

 

 

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

 Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 


 

 


Đ/c Vi Văn Sửu

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 

 


Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


 


Đ/c Võ Duy Việt

TUV, Giám đốc Sở TN&MT

 

 

 


Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 


Đ/c Nguyễn Trường Giang

Giám đốc Sở Xây dựng

 

 

 


Đ/c Nguyễn Xuân Hải

TUV, Giám đốc Sở Tài chính

 

 

 


Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc 

Sở TT&TT

 

 

 


Đ/c Lương Thanh Hải

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 

 

 

Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

 Đ/c Trần Quốc Thành 

TUV, Giám đốc Sở KHCN 

 

 


Đ/c Lê Đình Lý

  Giám đốc Sở Nội vụ

 

  

 


Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

 

 

 


Đ/c Hoàng Văn Tám

 Giám đốc Sở Công Thương

 

 

 

 


Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

 

 

 

 


Đ/c Nguyễn Hải Dương

Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

 

 

 


Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT 

 


Đ/c Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang

(06/06/2011 03:30 PM)


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An