Ngày 25 tháng 3 năm 2018
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Năm 2018, Nghệ An phấn đấu đưa 13 nghìn lao động đi xuất khẩu

Xem tiếp...

 
 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin đường dây nóng
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

 


 Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 
Đ/c Lê Xuân Đại

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh 

 


Đ/c Lê Minh Thông

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 

 

 Đ/c Đinh Viết Hồng

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh 

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 


 


 CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH


 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh

 

 

Đ/c Lê Đức Cường

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Đ/c Đậu Văn Thanh

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Hải

TUV, Giám đốc Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ

TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT

Đ/c Võ Duy Việt
TUV, Giám đốc Sở TN&MT

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi
TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Độ

TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư


Đ/c Trần Quốc Thành 
TUV, Giám đốc Sở KHCN

Đ/c Hồ Mậu Thanh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

Đ/c Trần Ngọc Danh
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đ/c Nguyễn Bằng Toàn

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

Đ/c Hoàng Trọng Kim

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng 

Đ/c Vi Văn Sửu

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

Đ/c Hoàng Văn Tám

Giám đốc Sở Công Thương
Đ/c Trần Văn Hùng

TUV, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh


Đ/c Lương Thanh Hải

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Đ/c Lê Bá Hùng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông


Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch
  
 |  Đầu trang

 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An