Ngày 21 tháng 11 năm 2018
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An tăng cường các giải pháp thu tiền nợ thuế

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND tỉnh

 


Đ/c Cao Thị Hiền

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Đ/c Hoàng Viết Đường

TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 


 CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

1.Ban Pháp chế:


- Ông Phan Đức Đồng – Trưởng ban


- Bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Trần Đình Toàn – Phó ban


2. Ban Kinh tế - Ngân sách


- Ông Lê Hồng Vinh – Trưởng ban


- Ông Cao Tiến Trung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Đặng Quang Hồng – Phó ban


3. Ban Văn hóa – Xã hội


- Ông Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban


- Bà Nguyễn Thị Lan – Phó Trưởng ban chuyên trách

- Hoàng Lân - Phó ban4. Ban Dân tộc


- Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban


- Bà Lục Thị Liên – Phó ban.


5. Văn phòng HĐND tỉnh


            - Ông Phạm Văn Hóa- Chánh Văn phòng
 
 |  Đầu trang

 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An