Ngày 20 tháng 1 năm 2021
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
576/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến 2020 huyện Đô Lương Tải về
564/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vinh Tải về
577/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TX Hoàng Mai Tải về
575/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 huyện Yên thành Tải về
560/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quỳ Hợp Tải về
553/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tương Dương Tải về
550/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Cửa Lò Tải về
549/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh Tải về
542/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Con Cuông Tải về
541/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đô Lương Tải về
540/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
4522/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
534/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quỳ Châu Tải về
524/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng Đất đến năm 2020 huyện Nam Đàn Tải về
512/QĐ-UBND 26/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vinh Tải về
496/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Lộc Tải về
495/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Lộc Tải về
494/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thành Tải về
455/QĐ-UBND 26/10/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Chương Tải về
422/QĐ-UBND 03/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại thị xã Hoàng Mai Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An