Ngày 12 tháng 5 năm 2021
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
152/QĐ-UBND 26/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Chương Tải về
145/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tương Dương Tải về
144/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vinh Tải về
112/QĐ-UBND 04/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Con Cuông Tải về
87/QĐ-UBND 22/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nghi Lộc Tải về
81/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kỳ Sơn Tải về
70/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đàn Tải về
69/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyên Hưng Nguyên Tải về
68/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Thành Tải về
64/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Kỳ Tải về
63/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đô Lương Tải về
62/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nghĩa Đàn Tải về
61/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quỳ Hợp Tải về
60/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Cửa Lò Tải về
59/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quế Phong Tải về
58/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Chương Tải về
57/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quỳnh Lưu Tải về
56/QĐ-UBND 02/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hoàng Mai Tải về
254/QĐ-UBND 28/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
255/QĐ-UBND 28/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An