Ngày 20 tháng 10 năm 2020
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
422/QĐ-UBND 03/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại thị xã Hoàng Mai Tải về
423/QĐ-UBND 03/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Thành Tải về
410/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa Tải về
409/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Cửa Lò Tải về
406/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quỳnh Lưu Tải về
401/QĐ-UBND 19/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Anh Sơn Tải về
400/QĐ-UBND 19/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quỳnh Lưu Tải về
397/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
372/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quế Phong Tải về
371/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Lộc Tải về
367/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Đàn Tải về
366/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
354/QĐ-UBND 21/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đàn Tải về
341/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Phong Tải về
340/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn Tải về
338/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Anh Sơn Tải về
335/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Kỳ Tải về
2723/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
332/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quỳnh Lưu Tải về
324/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An