Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
324/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
253/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con Tải về
252/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu Tải về
241/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 huyện Hưng nguyên Tải về
236/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quỳ Châu Tải về
219/QĐ-UBND 13/06/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa Tải về
218/QĐ-UBND 13/06/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Kỳ Tải về
217/QĐ-UBND 11/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa Tải về
1877/QĐ-UBND 11/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch mặt bằng tổng thể 1/500 Khu Văn phòng điều hành, nghiên cứu phát triển nguồn giống và Vườn ươm Tải về
165/QĐ-UBND 02/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu Tải về
162/QĐ-UBND 02/06/2020 Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hưng Nguyên Tải về
159/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Lộc Tải về
154/QĐ-UBND 26/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Lộc Tải về
150/QĐ-UBND 19/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đô Lương Tải về
149/QĐ-UBND 19/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quỳnh Lưu Tải về
146/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa Tải về
1281/QĐ-UBND 23/04/2020 Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
2425/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định đính chính Quyết định 3676 của UBND tỉnh về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc Tải về
2426/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định đính chính Quyết định số 2845 của UBND tỉnh về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc Tải về
134/QĐ_UBND 22/04/2020 Quyết định về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An