Ngày 28 tháng 9 năm 2021
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2589/QĐ-UBND 26/07/2021 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
2285/QĐ-UBND 05/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An năm 2021, định hướng đến năm 2025 Tải về
2264/QĐ-UBND 05/07/2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Nam - Tây Nam (trừ KCN Nam Cấm) Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Tải về
281/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Lộc Tải về
274/QĐ-UBND 17/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vinh Tải về
243/QĐ-UBND 07/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Đàn Tải về
239/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thị xã Thái Hòa Tải về
283/QĐ-UBND 02/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quỳnh Lưu Tải về
230/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Thái Hòa Tải về
219/QĐ-UBND 17/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đàn Tải về
199/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Kỳ Tải về
152/QĐ-UBND 26/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Chương Tải về
145/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tương Dương Tải về
144/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vinh Tải về
112/QĐ-UBND 04/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Con Cuông Tải về
87/QĐ-UBND 22/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nghi Lộc Tải về
81/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kỳ Sơn Tải về
70/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyêt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đàn Tải về
69/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyên Hưng Nguyên Tải về
68/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Thành Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An