Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân
Skip portletPortlet Menu
 
 
(13/05/2015 10:24 AM)
(28/04/2014 07:56 AM)
(11/12/2013 02:05 PM)
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, Nghệ An đã thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân thông qua việc ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hơn nữa khu vực doanh nghiệp, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng phát triển và trưởng thành; tính đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 7 trên cả nước, sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng.
(11/12/2013 09:15 AM)
Quyết định số 5180/QD-UBND ngày 1/11/2013 về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
(11/12/2013 07:41 AM)
Quyết định số 1135 ngày 3/4/2012 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
(08/04/2013 10:37 AM)
Quyết định 4892/QĐ-UBND ngày 5/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020.
(29/03/2013 01:48 PM)
Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân
(26/03/2013 02:26 PM)
Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
 
<<   <  1  >  >>