Ngày 28 tháng 4 năm 2017
 
bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
tin tức
Skip portletPortlet Menu
Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 mà UBND tỉnh vừa ban hành tại Quyết định số 5072/QĐ-UBNDa
Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) được UBND tỉnh tổ chức vào chiều nay (13/10).

Lễ khai giảng khóa 3 năm 2016 – Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu tại thành phố Vinh.
Sáng nay (17/9), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng khóa 3 năm 2016 – Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu (Giám đốc điều hành doanh nghiệp) tại thành phố Vinh.
Gần 100 doanh nhân tham gia chương trình đào tạo Quản trị chuyên sâu - CEO
Sáng 30/7, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn Phát triển – Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Doanh nhân Top Olympia và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành (CEO) năm 2016.
 
văn bản
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch số 581/ QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2015
Quyết định số 1143 QD-UBND về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2014
Thư ngỏ gửi doanh nghiệp
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, Nghệ An đã thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân thông qua việc ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hơn nữa khu vực doanh nghiệp, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng phát triển và trưởng thành; tính đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 7 trên cả nước, sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng.
Quyết định số 5180/QD-UBND ngày 1/11/2013 về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
Quyết định số 5180/QD-UBND ngày 1/11/2013 về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
 
kế hoạch
Skip portletPortlet Menu
Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp thứ Nhất năm 2016 tại thành phố Vinh
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Nghệ An  phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại thành phố Vinh
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu năm 2016 tại thành phố Vinh
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trường Doanh nhân TOP OLYMPIA tổ chức Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu năm 2016 tại thành phố Vinh
Thông báo về việc đăng ký tư vấn hiện trường cho doanh nghiệp năm 2016
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016.
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại huyện Nam Đàn
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 09/2/2015 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển phối hợp với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại huyện Nam Đàn
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An