Ngày 24 tháng 10 năm 2018
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Đại hội NAIP II
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức Hội
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức
Skip portletPortlet Menu
 
Dự thảo Thông báo về việc phân công nhiệm vụ UVBCH nhiệm kỳ II, 2012-2017 (25/07/2012 09:36 AM)

HỘI TIN HOC NGHỆ AN

        BAN CHÂP HÀNH

         Số:      /TB-HTH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Nghệ An, ngày      tháng     năm 2012

 

 THÔNG BÁO
V/v Phân công nhiệm vụ UVBCH nhiệm kỳ II, 2012-2017

 

Căn cứ điều lệ Hội Tin học và danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra được trúng cử tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II, 2012-2017, Ban Thường vụ phân công nhiệm vụ  cho các UVBCH như sau:

TT

Họ và tên

Phân công nhiệm vụ

1

Hồ Quang Thành

UVBTV, Chủ tịch Hội, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Hội;

   2

Phan Nguyên Hào

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, làm Chủ tài khoản của Hội.

- Phụ trách công tác phát triển Hội ở các Huyện, Thị xã, Thành phố

   3

Cao Việt Dũng

UVBTV, Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn giám định và phản biện xã hội và phát triển Hội ở các ngành. Trưởng Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện

4

Trần Hoàng Hải

UVBTV, Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, hợp tác, các hoạt động xã hội; phong trào văn-thể-mỹ, Trưởng Ban Kinh tế.

5

Trần Thị Huệ

UVBTV, Phó chủ tịch: Phụ trách phát triển hội các doanh nghiệp phần mềm về CNTT; Thành viên ban kinh tế

6

Nguyễn Hoài Nam

UVBTV, Phó Chủ tịch: Phụ trách khối các doanh nghiệp CNTT-ĐTVT ; các hoạt động thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ quản lý, sản xuất-kinh doanh. Công tác hợp tác-liên kết; thành viên Ban kinh tế

7

Nguyễn Ngọc Thuần 

UVBTV, Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác hành chính, tổ chức hội, tổ chức hợp tác-liên kết; thành viên Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện.

8

Võ Trọng Phú

UVBTV, Phụ trách phát triển Hội ở các Trung tâm, đơn vị sự nghiêp. Phụ trách Trang thông tin điện tử của Hôi.Trưởng ban kiểm tra

9

Trần Thanh Thủy

UVBTV, Hội viên tập thể Bưu điện Nghệ An, Phụ trách phát triển Hội ở Khối các DN Bưu chính-Viễn thông; thành viên Ban Truyền thông- Đào tạo

10

Nguyễn Thế Dũng

UVBTV, Phụ trách công tác phát triển Hội ở các Doanh nghiệp CNTT, thành viên ban kinh tế.

11

Nguyễn Hoài Sơn

UVBCH, Phụ trách công tác phát triển Hội ở các Doanh nghiệp phần mềm CNTT

12

Nguyễn Tuấn Anh

UVBCH, Phụ trách Chi hội TT CNTT – Văn phòng UB tỉnh và phát triển Hội ở Khối Đảng, đoàn thể. Phó trưởng Ban Truyền thông-Đào tạo

13

Võ Việt Dũng

UVBCH, Phụ trách Chi hội VP Sở GD&ĐT, phụ trách phát triển Hội ở các Trường (trừ đại học, cao đẳng) trên địa bàn. Thành viên Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện

14

Hoàng Văn Tám

UVBCH, Phụ trách Chi hội Sở KH&CN, Phó ban Nghiên cứu khoa học. Phó trưởng Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện

15

Chu Quang Luân

UVBCH, Phụ trách Chi hội Cục Hải quan. Phó Trưởng Ban Kinh tế

16

Võ Hải Quang

UVBCH, Phụ trách Chi hội Trung tâm KHCN và Tin học (Thuộc Sở KH&CN), thành viên Ban Kinh tế

17

Nguyễn Trọng Tính

UVBCH, Phụ trách Chi hội Chi nhánh Viettel Nghệ An; Thành viên Ban Kinh tế 

18

Vũ Chí Cường

UVBCH, Phụ trách Chi hội Trường ĐH Vinh. Thành viên Ban Truyền thông-Đào tạo

19

Trần Huy Quang

UVBCH, Phụ trách Chi hội Viễn thong Tin học - Công an tỉnh, UV Ban KT

20

Nguyễn Thế Cường

UVBCH, Phụ trách Chi hội  TT KSTS Khu vực 6. Thành viên Ban Kinh tế 

21

Nguyễn Trọng Nhân

UVBCH, Phụ trách Chi hội  Đài PTTH Nghệ An; Trưởng Ban Truyền thông-Đào tạo

22

Nguyễn Anh Ngọc

UVBCH, Hội viên tập thể công ty Anh Đức ; Thành viên Ban Kinh tế 

23

Lê Trung Việt

UVBCH, Hội viên tập thể VNPT Nghệ An

24

Nguyễn Thị Quỳnh

UVBCH, Phụ trách Văn phòng kiêm thủ quỹ Hội. Trực Trang thông tin điện tử của Hội

25

Trần Đình Hùng

UVBCH, Hội viên tập thể Tỉnh đoàn Nghệ An. Thành viên Ban truyền thông 

26

Phan Công Lưu

UVBCH, Phụ trách công tác phát triển Hội ở các Huyện, Thị xã, Thành phố, thành viên ban kinh tế

27

Nguyễn Trọng Tài

UVBCH, Phụ trách Chi hội Trường ĐH Vinh. thành viên Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện.

  (Dự kiến có: Ban Kiểm tra, Ban Kinh tế, Ban Truyền thông- Đào tạo, Ban Nghiên cứu-Tư vấn-Phản biện, Văn phòng Hội)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An