Ngày 24 tháng 10 năm 2018
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Đại hội NAIP II
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức Hội
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức
Skip portletPortlet Menu
(05/05/2012 11:19 PM)

Hội tin học Nghệ An

Tên giao dịch tiếng Anh: Nghean Association for Information Processing

Tên viết tắt: NAIP

          Hội Tin học Nghệ An là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông của Nghệ An.

         Mục đích của Hội là góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Địa chỉ liên hệ: Số 6, Trần Huy Liệu, Tp Vinh, Nghệ An
SĐT: 0383.599997
Fax: 0383.599522
Email: naip@nghean.gov.vn

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An