Ngày 24 tháng 10 năm 2018
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Đại hội NAIP II
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức Hội
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức
Skip portletPortlet Menu
(30/05/2012 03:25 PM)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

06h30:

-         Tiếp đón đại biểu, Các Đại biểu trong BCH Nhiệm kỳ I và lãnh đạo khách mời làm lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

07h00:

-         Văn nghệ chào mừng

07h30:

-         Giới thiệu khách mời và các đoàn Đại biểu tham dự Đại hội

-         Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

-         Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn

-         Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Tin học Nghệ An

-         Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II

-         Báo cáo của Ban kiểm tra nhiệm kỳ I

-         Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I

-         Các tham luận tại Đại hội

-         Phát biểu của lãnh đạo Hội tin học Việt Nam

-         Phát biểu của lãnh đạo Bộ Thông tin  và Truyền thông

-         Phát biểu của lãnh đạo tỉnh, liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

-         Khen thưởng các chi hội có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng và phát triển CNTT trên đại bàn tỉnh trong NKI

10h00:

-         Thông qua quy định bầu cử, cơ cấu, số lượng UVBCH

-         Đề cử, ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ II

-         Bầu Ban kiểm phiếu

-         Bầu của Ban chấp hành nhiệm kỳ II

-         Tiếp tục tham luận

-         Công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ II

-         BCH họp lần thứ nhất bầu UVBTV, CT, các PCT, TTK, Ban Kiểm tra;

-         Tặng hoa các đồng chí BCH NKI không tham gia BCH NKII

-         Ra mắt Ban Chấp hành Ban Chấp hành nhiệm kỳ II.

-         Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II – Hội Tin học tỉnh Nghệ An

-         Phát biểu bế mạc và cảm ơn của Chủ tịch Hội Tin học Nghệ An nhiệm kỳ II

11h40:

-         Liên hoan thân mật

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An