Ngày 24 tháng 10 năm 2018
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Đại hội NAIP II
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức Hội
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức
Skip portletPortlet Menu
(31/05/2012 04:22 PM)

HỘI TIN HỌC NGHỆ AN
BAN CHẤP HÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nghệ An,  ngày     tháng     năm 2012

 

 BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2011
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
(Dự thảo báo cáo của BCH nhiệm kỳ I trình Đại hội nhiệm kỳ II).

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm, tình hình:

- Hội Tin học tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2006 theo Quyết định số 3532/QĐ – UB của UBND tỉnh Nghệ An.

- Đại hội Tin học Nghệ An lần thứ nhất ngày 28/12/2006 đã bầu Ban chấp hành Hội với 23 thành viên. Đồng thời thông qua Điều lệ hoạt động của Hội Tin học tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An công nhận, phê duyệt vào ngày 2 tháng 8 năm 2007 theo Quyết định số 2803, 2804/QĐ – UB.

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Trong nhiệm kỳ 1, cùng với cả nước, nền kinh tế của tỉnh Nghệ An có bước phát triển nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT và hoạt động của Hội.

- Các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT luôn luôn nhận được sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam. Đặc biệt Hội được quan tâm của UBND tỉnh Nghệ An cũng như các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài tỉnh nhằm không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm CNTT của các tỉnh Bắc Trung bộ đã tạo ra môi trường  thuận lợi để Hội tin học Nghệ An hoạt động.

- Công tác quản lý Nhà nuớc về CNTT được xác định rõ trong đó vai trò của Hội nghề nghiệp về CNTT được cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực CNTT tăng cả về số lượng và chất lượng, nhu cầu về ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước ngày càng trở nên thiết yếu cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội.

- Các doanh nghiệp về CNTT phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đến nay có trên 200 DN về CNTT trên địa bàn tỉnh.

b. Khó khăn:

- Các thành viên trong Ban chấp hành Hội đều hoạt động kiêm nhiệm và giữ các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị nên quỹ thời gian dành cho công tác Hội chưa thường xuyên, đều đặn, một số ít các đồng chí trong BCH hội nhưng không bố trí tham gia các hoạt động của BCH.

- Điều kiện kinh phí của Hội còn hạn hẹp do chưa thực hiện thu Hội phí nên hoạt động của cơ quan thường trực Hội và Ban chấp hành Hội bị ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và sự phát triển của Hội.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

a. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội:

- Ngay từ sau đại hội lần thứ nhất và hàng năm, BCH hội đều có kế hoạch vận động kết nạp phát triển hội viên cá nhân và các Hội tập thể. Công tác phát triển hội viên được quan tâm và đầu tư bằng hình thức vận động lãnh đạo các ngành, các cấp; gửi công văn đến các cơ quan, doanh nghiệp CNTT cũng như các đơn vị ứng dụng CNTT trên địa bàn toàn tỉnh; đăng thông báo trên Website.

- Hàng năm BCH hội tổ chức các hội nghị nhằm xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động, kết nối giao lưu, học hỏi giữa các thành viên BCH và Hội viên

- Năm 2007 Hội kết nạp được 30 hội viên tập thể và 130 hội viên cá nhân, tính đến nay Hội đã phát triển được 56 hội viên tập thể, 195 hội viên cá nhân. Mở rộng hội viên từ các cơ quan, doanh nghiệp CNTT cũng như các đơn vị ứng dụng CNTT.

- Chú trọng phát triển hội viên tại các đơn vị có phong trào ứng dụng tin học tốt, hiệu quả như ngành Công an, Bảo hiểm, Ngân hàng, các huyện kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT tốt như Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Tương Dương…

- Văn phòng Hội được Sở Thông tin và Truyền thông bố trí 01 phòng làm việc tại Trung tâm CNTT&TT với điều kiện và phương tiện làm việc tối thiểu. Trong nhiệm kỳ, mặc dù nguồn kinh phí của Hội rất hạn chế, tuy nhiên cơ quan thường trực cố gắng Hợp đồng 1 nhân viên công tác tại văn phòng Hội để thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan thường trực và quản trị trang Web của Hội.

- Động viên các hội viên tập thể, cá nhân hàng năm tham gia các hoạt động hỗ trợ hội thi, hội thảo về CNTT do Sở TT&TT, Hội tin học Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT tổ chức.

- BCH Hội thường xuyên cung cấp thông tin về chủ trương ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh để các hội viên được biết để có kế hoạch tham gia thực hiện.

- Hiện nay, Hội Tin học Nghệ An là thành viên của Hội Tin học Việt Nam cũng là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Nghệ An. Hội tin học Nghệ An hiện có đồng chí Hồ Quang Thành trong BCH Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016.

b. Thực hiện nhiệm vụ của Hội xã hội - nghề nghiệp:

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội Tin học tỉnh Nghệ An đã tham gia tổ chức nhiều chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được điều lệ Hội quy định:

- Phối hợp với Sở TT&TT hỗ trợ các chương trình phát triển Internet cộng đồng như xây dựng và đề xuất các mô hình mới về đào tạo và phổ cập tin học. Các mô hình liên kết đào tạo nghề, đào tạo chuyên sâu CNTT – TT để nâng cao ứng dụng trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Đặc biệt Hội cùng với Trung tâm CNTT&TT, Bưu điện tỉnh đã đào tạo cho trên 1.000 lượt học viên theo dự án Bill & Melinda Gates Foundtion (BMGF) về thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng.

- Hội cũng đã tích cực tham gia trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, đã phối hợp với Trung tâm CNTT&TT và Sở TT&TT, đào tạo tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT của các sở ban ngành và các huyện thành thị về việc ứng dụng các phần mềm mới (mã nguồn mở, M-Office, sử dụng và bảo mật thông tin…).

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, chính sách về CNTT & TT, cụ thể là đã phối hợp với Sở TT&TT xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số Việt Nam, Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, điều chỉnh  Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đề án chuyển giao phần mềm M-Office, phần mềm nguồn mở cho các sở, ban, ngành.v.v.

- Hội đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham gia tư vấn, thẩm định các dự án và cho ý kiến về nội dung, chủ trương đầu tư đối với các hồ sơ dự án CNTT cho các địa phương, đơn vị từ đó đã nâng cao vai trò của Hội Tin học trong công tác tư vấn, phản biện xã hội.

- Hội Tin học Nghệ An là đơn vị đồng tổ chức các cuộc thi Tin học trẻ hàng năm. Các Hội viên tham gia vào ban tổ chức Hội thi và cử các hội viên tham gia vào Hội đồng thi của các cuộc thi tin học trong thanh thiếu niên và cán bộ công chức. Bên cạnh đó Hội đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi Tin học ngành và Hội thi tin học trong khối cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh và tham dự Hội thi Khối Thanh – Nghệ  - Tĩnh. Nhiều phần mềm đoạt giải và được đưa vào áp dụng vào đơn vị như phần mềm cấp giấy chứng minh nhân dân (chi hội tin học Công An tỉnh); phần mềm quản lý trước bạ (chi hội cục thuế Nghệ An) đều do các thành viên của các Hội tin học thành viên thực hiện.

- Đặc biệt thành viên của Hội đã nghiên cứu và phát triển phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính và đã đưa vào ứng dụng có hiệu quả tại các hội thi tin học do Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức.

- Hội đã phối hợp với Trung tâm CNTT&TT Nghệ An, khoa CNTT trường Đại học Vinh, VTC Online … xây dựng 1 ngân hàng đề thi trắc nghiệm Tin học gửi về các đơn vị và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh tạo được phong trào học tập và nghiên cứu về CNTT trên toàn tỉnh.

-Tổ chức thành công hai hội thi tin học cho cán bộ công chức tỉnh vào năm 2009, năm 2011, thực sự đã góp phần to lớn trong việc bồi dưỡng, phát hiện nguồn lực CNTT, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, đưa CNTT vào cuộc sống.

- Hoạt động thông tin tuyên truyền -  hoạt động đối ngoại hợp tác được Hội đặc biệt quan tâm. Nổi bật trong hoạt động thông tin – truyên truyền là Hội đã duy trì và không ngừng nâng cao chất luợng trang Web của Hội. Đến nay đã có gần 1 triệu lượt người truy cập.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn Đại biểu của tỉnh tham gia các hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam tại Ninh Thuận năm 2007, Cần Thơ (năm 2008), tại Bắc Ninh (năm 2009), hội thảo hợp tác phát triển CNTT – TT lần thứ XV tại Tiền Giang (năm 2011). Tổ chức thành công hội thảo CNTT Việt Nam lần thứ XIV tại Nghệ An (năm 2010). Lựa chọn chủ đề hội thảo, chuẩn bị cơ sở vật chất, chọn lựa các báo cáo viên, các bài tham luận, tổ chức triển lãm các sản phẩm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Hội đã thường xuyên làm tốt việc động viên các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia tích cực các hội chợ, triển lãm, hội thảo, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu. Năm 2012, Công ty Tin học Thành Tâm lần thứ 2 đạt giải thưởng Sao Khuê về sản phẩm phần mềm CNTT do Hiệp hội phần mềm Việt Nam bình chọn.

- Tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; “Nghị quyết về phát triển công nghệ cao của tỉnh”.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của các sở, ngành, địa phương và tham gia thu thập, cung cấp số liệu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Nghệ An năm 2011.

- Tham gia đoàn xúc tiến đầu tư tại TP Hồ Chí Minh do sở TT&TT tổ chức để kêu gọi các nhà đầu tư trên lĩnh vực CNTT-TT về đầu tư tại Nghệ An.

- Hội đã tham gia phản biện các đề tài, đề án nghiên cứu tại Nghệ An như: dự án “Phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet cho các huyện miền Tây Nghệ An đến năm 2010”; Đề án “xây dựng Thành phố Vinh thành trung tâm CNTT – TT của vùng Bắc Trung bộ”; các dự án “xây dựng chính quyền điện tử theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Chính phủ”. “Hỗ trợ xây dựng mô hình văn phòng điện tử tại một số sở, ngành cấp tỉnh”; “Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An”; “Dự án hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện”; “Xây dựng mạng cáp quang từ UBND tỉnh tới các sở ban ngành”; “Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An”; “Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công việc, điều hành”. Qua công tác tư vấn phản biện khoa học mà các dự án, đề tài được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như phần mềm M-Office đã tiết kiệm kinh phí cho các đơn vị. Hệ thống giao ban điện tử trực tuyến đã phát huy hiệu quả tốt.

- Cùng Hội Tin học Việt Nam tham gia ứng viên tiêu biểu do Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và tạp chí CIO toàn cầu năm 2008 tổ chức tại Hà Nội và chủ tịch Hội đã được trao giải lãnh đạo CNTT xuất sắc CIO Awards 2008

- Từ những kết quả nổi bật trên, Hội Tin học Nghệ An đã góp phần không ngừng nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh nhà. Theo kết quả xếp loại của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT và Hội Tin học Việt Nam, thì năm 2011, Nghệ An là tỉnh xếp thứ 4 trong 63 tỉnh, thành về mức độ sẵn sàng ứng dụng, phát triển CNTT – TT.

- Thông qua các hoạt động của Hội, từng bước vai trò của Hội trong sự nghiệp phát triển CNTT của tỉnh nhà ngày càng được nâng cao, được UBND tỉnh, các Sở, ngành địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Hội Tin học Việt Nam cũng đánh giá là một trong những Hội Tin học thành viên có nhiều hoạt động xuất sắc, là địa phương đại diện cho các Hội thuộc khu vực Bắc Trung Bộ tham gia Ban chấp hành Hội khóa 7 (2011-2016).

c. Những hạn chế, yếu kém:

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng để không ngừng chuyên nghiệp hóa các hoạt động, tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém sau đây:

- Sau Đại hội nhiệm kỳ I, các ban chuyên môn của Hội chậm được thành lập, vì vậy trong một thời gian dài mọi hoạt động đều do cơ quan thường trực và Ban Chấp hành Hội tại Sở TT&TT đảm nhận nên mức độ cụ thể, tỷ mỷ, tính phong phú, đa dạng còn hạn chế và chưa huy động được trí tuệ, tài năng của các hội viên.

- Việc ứng dụng CNTT ở một số đơn vị còn hạn chế, dẫn tới việc sử dụng các chương trình của các đề án chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhiệm vụ, chất lượng của dự án, gây lãng phí về cở sở vật chất cũng như nguồn nhân lực. Các đơn vị chưa coi trọng đầu tư vào việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng …

- Trang Web của Hội chưa phong phú về nội dung, chưa cập nhật đầy đủ các hoạt động của Hội dẫn tới việc cung cấp thông tin, nhất là các chủ truơng về phát triển CNTT của Chính phủ, của tỉnh đến các hội viên chưa kịp thời, vì thế trong quá trình hoạt động có nhiều nội dung thiếu tính chủ động và hiệu quả đạt thấp. Năm 2011 do thay đổi trang Web Nghệ An cũ sang Cổng thông tin điện tử có sơ xuất trong việc chuyển đổi web của Hội nên nhiều dự liệu bị mất không khôi phục được.

- Nguồn thu tài chính của Hội không ổn định (chưa thực hiện được việc thu hội phí theo điều lệ) nên việc tổ chức, duy trì các hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

d. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

- Nguyên nhân cơ bản dẫn tới hoạt động của Hội còn những hạn chế, yếu kém là do Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội chưa giành nhiều thời gian cho các hoạt động của Hội. Các hội viên chưa thực sự chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

- Để Hội phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động, bài học kinh nghiệm là Hội phải thực hiện nghiêm túc Điều lệ, duy trì đầy đủ, chặt chẽ, gắn trách nhiệm, quyền lợi của từng thành viên, hội viên với kết quả của từng hoạt động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012 – 2016:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Giai đoạn 2012 – 2016, dự báo nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, tuy nhiên lĩnh vực khoa học công nghệ vẫn phát triển mạnh mẽ. Tình hình đất nước tiếp tục ổn định về chính trị, nhu cầu về khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc ngày càng tăng. Đây chính là thời cơ thuận lợi để CNTT-TT ngày càng phát triển và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội.

a. Thời cơ, thuận lợi:

- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa Nghệ An trở thành tỉnh giàu, mạnh của cả nuớc, lĩnh vực CNTT – TT tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh. Mức độ xã hội hóa lĩnh vực CNTT – TT đòi hỏi với tốc độ nhanh và ngày càng sâu rộng, tạo cơ hội thuận lợi để Hội Tin học Nghệ An phát triển cả về số lượng, chất lượng.

b. Khó khăn, thách thức:

- Trong điều kiện tự trang trải kinh phí thì sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới cùng với biến động không ngừng của thị trường trong nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Hội. Mặt khác, trước sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh mẽ của CNTT – TT thế giới, trong nước, đòi hỏi Hội phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, thông qua các sản phẩm CNTT – TT cụ thể để khẳng định vai trò, đồng thời góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2016:

a. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức cơ bản của Hội Tin học Nghệ An theo hướng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Tập trung phát triển các hội viên tập thể trong các cơ quan, doanh nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh. Chú trọng mời gọi các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT – TT trong nuớc và nuớc ngoài tham gia đóng góp vào các hoạt động của Hội nhằm huy động tối đa nhân tài, vật lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển CNTT – TT của tỉnh nhà.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội, tạo thời cơ thuận lợi để mọi hội viên cống hiến, tài năng, trí tuệ, sáng tạo ra các sản phẩm CNTT – TT với hàm luợng chất xám cao, có ứng dựng thiết thực trong cuộc sống, từng buớc chiếm lĩnh, đứng vững trên thị truờng.

- Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ tổ chức của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội, thông qua việc duy trì thường xuyên, có nề nếp các hoạt động theo chương trình hành động từng năm, từng giai đoạn nhằm phát huy thành quả và uy tín của Hội Tin học Nghệ An một cách lâu dài, bền vững.

b. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nghề nghiệp của Hội:

- Tập trung nâng cao vai trò và tính tích cực nhận trách nhiệm tư vấn phản biện các chính sách, dự án của nhà nước, của tỉnh; chủ động liên kết với các Sở, ngành, địa phương để phối hợp các hoạt động ứng dụng phát triển cũng như tham gia các dự án về CNTT-TT nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực cho từng hội viên. Tăng cường hợp tác, liên kết, tích cực tìm kiếm đối tác, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị hội viên xây dựng dự án kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nuớc phục vụ cho việc ứng dụng, phát triển CNTT – TT của tỉnh, của Hội.

- Tiếp tục tham gia có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch về ứng dụng CNTT của tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015. Kêu gọi các sở ban ngành, các huyện thành thị, các đơn vị trực thuộc sử dụng, quản trị, phát huy có hiệu quả các hệ thống đã có như Cổng thông tin điện tử, hộp thư công vụ, hệ thống giao ban trực tuyến phục vụ tốt cho các tổ chức, nhân dân. Thúc đẩy giao dịch điện tử, thương mại điện tử, giới thiệu quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm qua mạng Internet và thu hút đầu tư.

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan tiếp tục  việc ứng dụng CNTT, phần mềm vào việc quản lý điều hành cụ thể: phấn đấu năm 2012 là 100%  các sở ban ngành,các huyện thành thị, các cơ quan trực thuộc phải ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử; Đưa các dự án CNTT vào hoạt động; Các cổng thông tin điện tử được liên thông, đưa các dịch vụ công lên các cổng thông tin điện tử để phục vụ các các ngành, các cấp và nhân dân gắn với chương trình cải cách hành chính.

- Nâng cao vai trò của Hội trong công tác đào tạo, thông tin, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức xã hội về CNTT – TT bằng cách phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh các quy hoạch, rà soát các quy định quản lý, xây dựng các cơ chế chính sách và kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới (2012-2017) phối hợp với Sở TT&TT, các sở, ngành, địa phương khác để tranh thủ lồng ghép các chương trình, dự án CNTT khả thi để triển khai có hiệu quả. Bám sát đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT”; Quy hoạch điều chỉnh và phát triển CNTT của tỉnh để tập trung chỉ đạo các chi hội, các ban chuyên môn của hội tập trung vào các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hoàn thiện hạ tầng CNTT, thu hút đầu tư công nghiệp CNTT và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng CNTT của các sở, ngành, địa phương để triển khai. Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn vận động nâng cao chất lượng dạy và học Tin học ở các trường, hàng năm Hội tham gia tổ chức các cuộc thi CNTT cấp trường ở các huyện, thành, thị …; Tổ chức các cuộc khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực từ đó đưa ra các góp ý phù hợp, thiết thực trong công tác đào tạo). Vận động các ngành tăng cường ứng dụng và phát triển về CNTT tạo thị trường cho  hoạt động CNTT của tỉnh.

- Động viên các doanh nghiệp BCVT, CNTT tổ chức khai thác hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, từng buớc kết nối với tất cả các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng nhu cầu ứng dụng, khai thác CNTT, bảo đảm kỹ thuật, bảo mật an toàn và an ninh thông tin.

- Tham dựng xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển Khu công nghệ cao và Công viên CNTT Nghệ An. Gắn việc không ngừng nâng cao trình độ cho các hội viên với tham gia tích cực vào quá trình phát triển Công nghiệp CNTT, thuơng mại điện tử, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính...

c. Tăng cường huy động các nguồn lực đảm bảo cho Hội ngày càng phát triển:

- Mở rộng các hình thức đăng ký tổ chức nghiên cứu KHCN và tham gia nghiên cứu khoa học; phát triển các loại hình dịch vụ, khơi dậy mọi tiềm năng của các hội viên và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tạo nguồn kinh phí ổn định, tiến tới tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển CNTT của tỉnh để sự nghiệp phát triển CNTT ngày càng lớn mạnh.

d. Xây dựng và duy trì thường xuyên, đều đặn các hoạt động Thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ xã hội nghề nghiệp của Hội:

- Căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức các loại hình hoạt động TDTT, VHVN phù hợp; tăng cuờng các hoạt động giao lưu giữa các chi hội và Hội Tin học các tỉnh nhằm tạo  nên môi trường lành mạnh, gắn bó các hội viên với nhau, đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, phát triển.

- Với tinh thần “Nhạy bén, chủ động, sáng tạo, đổi mới, hợp tác cùng phát triển”, Ban Chấp hành Hội Tin học Nghệ An kêu gọi tất cả các hội viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cống hiến tài năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, gắn bó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội tin học nhiệm kỳII - 2012 – 2016 đã xác định, đưa CNTT – TT ngày càng trở thành lĩnh vực mũi nhọn, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 


                                                                                                        

BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC NGHỆ AN

 

 

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An