Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 

ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT

     Thực hiện theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 4/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 08/CP;Nghị định 52/2008/NĐ-CPngày 22/4/2008 về quản lý dịch vụ bảo vệ.

THỦ TỤC GIẤY TỜ:

     1. Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT;

 • Bản phô tô công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” hoặc “Giấy phép đầu tư” của cơ sở;

 • Bản khai lý lịch của người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở  có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp. Nếu là người nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản khai hộ chiếu và phiếu nhập cảnh;

 • Danh sách người làm việc trong cơ sở;

 • Sơ đồ tổng thể khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (nếu là bản cam kết thực hiện các điều kiện về ANTT thì không cần giấy chứng nhận mà chỉ cần có biên bản xác nhận đủ điều kiện về PCCC).

     * Hồ sơ nộp tại phòng PC13 Công an tỉnh từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể nộp tại Công an Huyện, thành phố, thị xã; Hộ cá thể kinh doanh lưu trú nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn.

     2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

 • Bản phôtô công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;
 • Bản khai lý lịch người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở  có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều 11 NĐ52/CP.

     3. Lệ phí:

 • Thu theo đúng Thông tư số 124/2003/TT-BTC  ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính. Lệ phí cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”: 100.000đ/tổ chức kinh doanh và 50.000đ/cá nhân kinh doanh.

 • Thu theo đúng Thông tư số 78/2002/TT-BTC  ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính. Lệ phí cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT” để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ: 100.000đ/lần cấp/doanh nghiệp.

 • Không thu lệ phí khi ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự để làm nghề kinh doanh có điều kiện của tổ chức, cá nhân.

     4. Thời gian trả kết quả:

 • Không quá 10 ngày làm việc (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).