Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Giải quyết chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên Chính sách người có công
Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng đi ngoại tỉnh Chính sách người có công
Thủ tục đổi hoặc cấp Bằng Tổ quốc ghi công Chính sách người có công
Thủ tục sao lục hồ sơ người có công với cách mạng. Chính sách người có công
Thủ tục cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Chính sách người có công
Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi. Chính sách người có công
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Chính sách người có công
Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Chính sách người có công
Quy trình hỗ trợ kinh phí thân nhân đi thăm viếng, cất bốc hài cốt liệt sỹ và xây vỏ mộ liệt sỹ Chính sách người có công
Quy trình thực hiện trợ cấp đối với bà mẹ Việt nam anh hùng Chính sách người có công
Quy trình xác nhận liệt sỹ cho thương binh chết do vết thương tái phát Chính sách người có công
Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng Chính sách người có công
Đăng ký nội quy lao động. Lao động - Việc làm
Gửi thỏa ước lao động tập thể của Doanh nghiệp. Lao động - Việc làm
Xếp hạng doanh nghiệp. Lao động - Việc làm
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ . Lao động - Việc làm
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Lao động - Việc làm
Trình tự, thủ tục hoà giải tranh chấp lao động tập thể của hội đồng trọng tài lao động đối với doanh nghiệp được đình công Xóa đói giảm nghèo
Trình tự tiến hành hoà giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích Xóa đói giảm nghèo
Thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp. Dạy nghề
<<  <  1  2  3  4  >  >>