Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với: Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp: Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bảo trợ xã hội
Xác nhận hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: Chính sách người có công
Thủ tục Cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần. Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Chính sách người có công
Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến. Chính sách người có công
Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ với Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Chính sách người có công
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Chính sách người có công
Thủ tục giám định vết thương còn sót Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động. Chính sách người có công
Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến trang không còn giấy tờ đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đối. Chính sách người có công
Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng. Chính sách người có công
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Chính sách người có công
Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chính sách người có công
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách m Chính sách người có công
<<  <  1  2  3  4  >  >>